TA PLATS! and I discussed in podcast

Thanks Lisa Torell for giving me cred as a curator in TA PLATS! in this podcast:
http://konstframjandet.podbean.com/e/hur-tanker-du-5-lisa-torell/

Release for the TA PLATS!-book

Order it here: Konstfrämjandet, Niklas Östholm: 073-510 32 69 / niklas.ostholm@konstframjandet.se
Or download it here>> eh, but please don't. The book looks great, order the real deal! Its free!

Release for the TA PLATS! book

The release day for the book about TA PLATS! is official. Welcome!
tp_book_release

The book about TA PLATS! is here

tp_bok

Redesigning the TA PLATS!-book

Here with Niklas Östholm from Konstfrämjandet, at WIP.
tp_bok_005

URL statistics

Checked out the statistics for web pages today.
Number of visits last year:
www.TAPLATS.info - 27 232
www.pohagstrom.org - 53 288
I win ;-)

The book TA PLATS! takes shape

taplats_bok_001

Finishing seminar TA PLATS!

Finishing seminar for TA PLATS! – here Caina Ostenfeldt.
tp_seminarium2014_carina

Late work with the book about TA PLATS!

tp_bok_003
tp_bok_004

The TA PLATS! seminar is public

tp_seminarium_2014_001

TA PLATS! book is growing

tp_bok_001

Working on the TA PLATS!-book

A mind map of the programs on Kulturhuset in Stockholm 2010.
tp_minmap

Concept for TA PLATS! seminar

The general outlines of the TA PLATS! seminar seem to be fixed:

21/2 2014: PROBLEMS & SOLUTIONS
Magnus Bärtås, professor contemporary art: The possible effects of art in society today.
Po Hagström, curator TA PLATS!: Introduction and the concept of TA PLATS!
Katti Hofflin, director of Dunkers kulturhus: About unnecessary problems.
Carina Ostenfeldt, curator: Possibilities with availability
Finn Petrén, design för alla: An analysis of availability from a global perspective
Lisa Torell, artist: Reflections after participating in TA PLATS!, art and societyTA PLATS! as a book

Working with the soon-to-be book about TA PLATS! Thank God for all the professionals involved, I hardly remember what way is up...

Blast from the past

Aww, just found out that my lecture for Riksutställningar 2010 (?) is on the web… Help… Remember being irritated. With Carina Ostenfeldt.
ru_lecture

TA PLATS! - book and seminar

January / February 2014: Seminar and book about TA PLATS! Rolling up my sleeves AND dusting of my brain… (This work basically started 2007 with the project Konst med alla sinnen...)

TA PLATS! ends here

Sims Art + Sound takes TA PLATS! apart after its last show, in Örebro. Bye bye. (Photo: Jim Sims)
TP_Orebro_slut

TA PLATS! - the ending

Today we began the planning of the last part of TA PLATS!
Books, evaluations and a seminar (as it seems).

TA PLATS! opens in Örebro

TA PLATS! open at Örebro today. (Image: Performing Pictures)
taplats_orebro_vernissage

TA PLATS! is installed again

For the last time, TA PLATS! is installed during the touring exhibition. Sims Art and Sound does their thing. (Photo: Johanna Sims)
tp_orebro1

TA PLATS! evolves

We continue to work out the concept for TA PLATS! in Örebro. Thank you Johanna and Anna.

TA PLATS! to Örebro

Today it was decided that the tenth - and last - touchdown of TA PLATS! as a touring exhibition will be Örebro.
We open in September and brace ourselves for yet another experience.

Seminar: Availability and culture

Seminar about availability and culture.
First out: Me, about Konst med alla sinnen, Konsthall SE and TA PLATS!
Then: Ylva Rosvall, head of Habiliteringen Gotland, speak about future problems for availability.
Last: Teater Blanca talk about their theater and read poetry.
tp_av_fre

Art from FUB to Gocart Gallery

Installed three photographs by Mats Melin, Ola Elmquist and Jesper Tottie, all connected to FUB, for todays seminar.

Teater Blanca improvises

Great performance by Niclas Morén when Teater Blanca improvised in the public space at Almedalsveckan.
tp_av_blanca1

Philosophical café

Philosopher Tulsa Jansson, representing Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis, organized a philosophical café that followed up on the discussions from the seminar about death.
tp_av_filosofi

Visitors open at Gocart Gallery

The piece "The Visitors" by Lisa Jeannin and Rolf Schuurmans was installed at Gocart Gallery today.

Petters exhibition installed

Petter Wrigstad, artist at Medis5, had his exhibition "Städer" installed at Almedalsbilioteket today.

Public talk about death

The first – and most complicated – seminar in Almedalen this year: A public talk about death in families. We thought that nobody would show up but it was a full house. And for 90 minutes, people shared their experiences without holding back. It was without a doubt the finest seminar I have ever organized.
tp_av_doden
From Left to right: Me, moderator; Astrid Andersson Wretmark, priest; Margaretha Blomgren, medical doctor; Ann Lagerström, journalist and writer. (Photo: Tulsa Jansson)

- and finnished...

bild_av_folder2

Print for Almedalsveckan

tp_av_tryck

Almedalsveckan - Almost there

The project plan for TA PLATS! at Almedalsveckan is almost done:

STÄDER
En utställning av Petter Wrigstad

”Bilderna skildra platser som jag har besökt. Några från en resa till Kroatien och Bosnien, en annan från Tyskland och några från Sverige. Vissa bilder är även inspirerade av England under Shakespears tid och av min fantasi.”
Plats: Almedalsbiblioteket
Datum: 1/7 – 7/7

VISITORS
En utställning av Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans
The Visitors bestyår av de två filmerna “A tortoise and a traveler” (2009) och “Enlightened Encounter” (2010) är gjorda i stop-motion animation med super-8 och dv och visas efter varandra i en loop. Vi möter en sköldpadda, en resenär och 3 kedjerökande upplysta varelser som sedan reinkarneras till ett flertal mindre varelser. Filmerna utspelar sig på en trädgren, på en frusen sjö, på ett hav av lera och vid en lägereld men kanske i själva verket beskriver inre tillstånd av att vara på resande fot genom livet.
Plats: Galleri Gocart
Datum: 4/7

ATT LEVA MED NÄRHET TILL DÖDEN
Ett samtal om erfarenheter, strategier och möjligheter
Alla lever vi med närhet till döden, men vad händer när det blir påtagligt, när döden är här? Om det gäller en anhörig? Oss själva? Våra barn? Hur lever vi med det beskedet, själva och tillsammans med andra?
Deltagare:
Margaretha Blomgren, överläkare Enheten för barn- och ungdomsmedicin, Visby
Astrid Andersson Wretmark, sjukhuspräst, Visby församling
Ann Lagerström, journalist och författare
(Moderator: Po Hagström, konstnär och curator)
Plats: Galleri Gocart
Datum: 4/7 - 13:00 – 14:30

FILOSOFISKT CAFÉ PÅ LIV OCH DÖD
Ett filosofi-café som fångar upp ämnen från samtalet ”Att leva med närhet till döden” genom att lotsa oss genom frågor om människan, liv och död. Därefter följer en gemensam reflektion för publiken/café-besökarna med filosof Tulsa Jansson som samtalsledare.
Deltagare:
Tulsa Jansson, filosof och författare från Philosophy at Work
Plats: Galleri Gocart
Datum: 4/7 - 15:00 – 16:00

KULTUR OCH TILLGÄNGLIGHET
Varför kan inte alla människor i Sverige ta del av och påverka vårt samhälle? Varför accepterar vi den begränsningen när det gäller människor med funktionsnedsättningar? Är inte det odemokratiskt?
Under detta samtal diskuteras de utmaningar som tillgängligheten står för de kommande åren, och vilka möjligheter som finns med konst och kultur.

Deltagare:
Ylva Rosvall, enhetschef Habiliteringen i Visby
Teater Blanca från Uppsala: Magnus Dahlerus och Nilkas Morén berättar och ger smakprov på uppläsningar och teater.
Po Hagström, konstnär och curator för TA PLATS! berättar om konstprojekt och tillgänglighet.
Plats: Galleri Gocart
Datum: 5/7 - 14:00 – 15:00

TRE VISE APOR
Foton av Mats Melin, Ola Elmquist och Jesper Tottie
Enligt en gammal buddistisk myt sänder gudarna tre apor till jorden för att speja och vara speciella observatörer. Aporna valde att inte se, inte öra och inte tala, för att gudarna skulle vara förlåtande mot jordens varelser. I väst har man oftast tolkat myten som underlåtenhet att berätta om orättvisor eller missförhållanden.
Vi väljer att inte göra som aporna utan sätter ett litet frågetecken efter ”Inte se, inte höra, inte säga”. Iaktta eller inkludera? Hur gör du?

Plats: Galleri Gocart
Datum: 5/7

Print is here

My course at Kulturlyftet and my project TA PLATS! moves together in this information print about culture and availability.


tp_trycksak

Almedalsveckan moves down

Bloody hell! Is there anything about Almedalsveckan that can't go wrong?!
This is torture...

Almedalsveckan takes shape

  • Working all day with Almedalsveckan. Amazing how many things can both work out - and not...

Discussions regarding Almedalsveckan

Meting with JAG and Medis 5 regarding this summers activities at Almedalsveckan.

Visiting Kungsbacka konsthall

A full day in Kungsbacka where I discussed availability and art during the full day.
Thank you Charlotta for an exciting day.

TA PLATS! on SVT

tp_kungsbacka_svt
TA PLATS at Kungsbacka konsthall:
Link>>

Opening TA PLATS!

TA PLATS! opens today at Kungsbacka art hall.

The press at Kungsbacka

TA PLATS! at Kungsbacka konsthall is exposed to the press.

TA PLATS! installation

tp_kungsbacka_installation
Sims begin the installation of TA PLATS! at Kungsbacka konsthall.

Almedalsveckan

TA PLATS! formulates this years Almedalsveckan today, with Konstfrämjandet, Medis5 and FUB.

Meeting with Medis5 and FUB

A program for Almedalsveckan within TA PLATS! is taking shape, with FUB and Medis 5.

TA PLATS! at Kungsbacka planned

Extensive talk today with the Kungsbacka art hall who will exhibit TA PLATS! in March. Super exciting as they will combine TA PLATS! with a queer festival!

TA PLATS! opens at Dunkers

Pasted Graphic 2

Opening of TA PLATS! at Dunkers kulturhus today!

TA PLATS! and Inuti at Almedalsveckan?

A good meeting at Inuti. Hopefully we can work together at Almedalsveckan this summer.

TA PLATS! lecture at Jamtli

What kind of an idiot travels by train in Sweden in the winter, if (s)he has an appointment?
I did. And naturally missed my own lecture at Jamtli regarding TA PLATS!
Thank you Geska at Performing Pictures, who did my part plus your own, together with Jacob Dahlgren.

TA PLATS! to Uppsala?

A great meeting with Ateljé Konstnära in Uppsala today. It would be perfect if they run the last TA PLATS! project in November 2013!

TA PLATS! opens at Jamtli

TP_jamtli

Read more at ÖstersundsPosten

TA PLATS! installation at Jamtli

TA PLATS! is installed at Jamtli, Östersund, starting today.

Meeting at Jamtli regarding TA PLATS!

A very good meeting today regarding the upcoming TA PLATS!-exhibition at Jamtli in Östersund.

Meeting at Dunkers

TP_Dunkers_cm

The second meeting at Dunkers regarding the installation of TA PLATS! 2013. (Photo:Po Hagström)

TA PLATS! opens in Luleå

tp_lulea_poster

TA PLATS! is installed in Luleå

tp_lulea01

Johanna and Jim Sims, from Sims Art+Sounds install the TA PLATS! exhibition at Kulturens hus in Luleå. (Photo:Johanna Byström Sims)

TA PLATS! opens in Sandviken

tp_sandviken_1

TA PLATS! opens in Sandviken. Here TV is interviewing Gahar Alijan who participates in her home town. Beside her stands Johanna Björkqvist from Sinnesriket who has initiaded the project in Sandviken together with Eva Persson.

TA PLATS! is beeing built in Sandviken

TP_installation_Sandviken

TA PLATS! is installed in Sandviken. Here is Jacob Dahgrens piece ”The Wonderful World of Abstraction”. (Photo: Johanna Byström Sims)

TA PLATS! opens in Ludvika

taplats_ludvika

Link>>

Prolonged support for TA PLATS!

Allmänna arvsfonden has prolonged its financial support for TA PLATS!, which will now be possible to fulfill until 2013.

TA PLATS! meetings

Great meetings today with TA PLATS!-partners from Sandviken and Luleå at Länsmuseet in Nacka, regarding their upcoming shows.

TA PLATS! inauguration in Nacka

TA PLATS! opens at Stockholms länsmuseum in Nacka. (Photo: Janna Holmstedt)

taplatsnacka_dahlgren-2

Arranging an education day with Riksutställningar

TA PLATS! first education day regarding accessibility in exhibitions. It was planned together with Riksutställningar and run at Länsmuseet together with Konstfrämjandet and it was a full house - 40 participants. Read Louise Anderssons twitter: lucyoffcourse #taplats
Program:

Från 08:30 Fika ankomst
09:15 START Peter Bratt, Sthlm länsmuseum, Stefan Johansson, Riksutställningar, Per Hasselberg, Konstfrämjandet
Po Hagström inleder om TA PLATS
Grp 1 Kollar utställningen TA PLATS med Po
Grp 2 Om multitouchteknik med Telac AB,

11:00- 11:30 Lunch och paus

12:00- 12:30 Jeanette Ragner, Nationalmuseum                 
12:30- 13:00 Susanne Berg- Independent Living
13:00- 13:30 Staffan Gerlöw- On spot story
13:30- 14:00 Magnus Johansson- Iris Intermedia
14:00- 14:30 Fika
14:30- 15:30 Stefan Johansson, Oscar Engberg - Utställningsteknik, Mobilguider via WiFi, RFID teknik, belysning, exempel från utställningar
15:30- 16:00 Sammanfattning, samtal, Kursutvärdering, Avslut

utb_dag

Meeting at Dunkers kulturhus

Meeting with Dunkers kulturhus today, regarding the TA PLATS!-project. Exciting to finally see this place after reading about it for so may years. And it was great fun seeing Katti Hofflin again, after the collaboration at Rum för barn.

TA PLATS! combined with Sandviken 150 years

Three meetings today in Sandviken regarding TA PLATS! wich will be part of their 150 years anniversary 2012. It will be a lot of fun, they have a thousands ideas and all are exciting.

Pressvisning i Karlskrona

TA PLATS! as a touring exhibition begins at Karlskrona art hall. I went to the press show yesterday and was very happy when I saw how well the pieces worked together. Karlskrona art hall has done a great job and their webpage show it: www.karlskrona.se/taplats

karlskrona_pressvisning

TA PLATS! web page updated

I have updated and reorganized the TA PLATS! web page, which is now ready to run during the upcoming exhibition tour.

Accessibility manual out.

The ”manual for accessibility” is finally written (by me) and layouted (by me) and printed. Puh. It is the first outlines for how a basic manual could help art producers making their programs availabel for people with disabilities. It will now spread through out the TA PLATS!-network and will get smarter and better throughout the time the exhibition runs and test the manual. (Image: Po Hagström)

manual

"Mitt i planeten" at Rum för barn ends

After six months, the project Mitt i Planeten at Rum för barn, Kulturhuset, ends. Video art by three artists were ehibited for children of the age of 0 - 4 years: No Home Like Space by Lisa Jeannin, Track 4 by Andreas Korsár and Belleville by Pascale Guillon.
The project was run as an extension of TA PLATS! by Kfr Sthlm and Rum för barn, and was curated by Two Change.

Meeting Riksutställningar

Meeting with Louse Andersson and Stefan Johansson from Riksutställningar to discuss a joint course in exhibition techniques, under the umbrella of TA PLATS!.

Visiting Sandviken

I visit Sandviken to discuss their possibilities to show TA PLATS! in 2012. Very exciting, everything seems possible in awkward ways here.

TA PLATS! publication is ready

Finally, I have completed the introduction for my project TA PLATS!, for the tour. (Graphics: Po Hagström)

TAPLATS_intro_omslag

Meeting at Karlskrona art hall

Meeting at Karlskrona art hall. They will show my project TA PLATS! in August 2011.

Länsmuseet i Nacka och TA PLATS!

Meeting with Länsmuseet in Nacka because of their work with TA PLATS! this fall.