Detta är boken om TA PLATS!-projektet.
Jag initierade projektet, curerade utställningarna och var redaktör för boken.
Välkommen att ladda ned den :-)