TILLBLIVELSE
Artist: Ebba Bohlin
Place: Utskogens förskola, Nacka
Inauguration: 5 June 2018
More: Here 
Utskogens förskola ramas in av gnejs och granit, som utgör både väggar och golv för barnens lekar. Här kan vi betrakta barnens blixtrande utveckling bland all den oföränderliga stenen. Men så tänker vi till – är berget verkligen oföränderligt? Inget är väl egentligen ”färdigt” i världen. 
 
I Ebba Bohlins verk 
Tillblivelse möts två olika utvecklingar; Barnens rasande tempo och mineralens osynliga förändring. Det randiga terazzo-verket för tankarna till en massa som nyligen stelnat och här, i barnens och bergets kretslopp, uppstår ett fysiskt möte. Barnen vistas på och använder verket, de skapar nya upplevelser och startar nya kretslopp. Välkomna att ta del av det senaste offentliga verket i Nacka!