TILLBLIVELSE

Artist: Ebba Bohlin
Place: Utskogen, Nacka
Inauguration: 5 June 2018

nacka_ebba_10

Utskogens förskola ramas in av gnejs och granit, som utgör både väggar och golv för barnens lekar. Här kan vi betrakta barnens blixtrande utveckling bland all den oföränderliga stenen. Men så tänker vi till – är berget verkligen oföränderligt? Inget är väl egentligen ”färdigt” i världen. 
 
I Ebba Bohlins verk 
Tillblivelse möts två olika utvecklingar; Barnens rasande tempo och mineralens osynliga förändring. Det randiga terazzo-verket för tankarna till en massa som nyligen stelnat och här, i barnens och bergets kretslopp, uppstår ett fysiskt möte. Barnen vistas på och använder verket, de skapar nya upplevelser och startar nya kretslopp. Välkomna att ta del av det senaste offentliga verket i Nacka!


nacka_ebba_11

nacka_ebba_13

nacka_ebba_12

Installation:
nacka_tillblivelse_install
(Photo: Po Hagström)

Process:
consultant_ebba05
(Photo: Ebba Bohlin)
consultant_ebba06
(Photo: Ebba Bohlin)
nacka_ebba_april1
The piece takes shape. (Photo: Ebba Bohlin)
consultant_utskogen_skissprez
Ebba Bohlin presents her suggestion.
nacka_utskogen_okt
Ebba Bohlin with the educators at Utskogen pre school.
nacka_utskogen_21aug
Visiting Utskogen August 2017 with Ebba Bohlin.
nacka_utskogen_yta
The actual area for the art piece.
nacka_utskogen2
Building site.
nacka_utskogen
3D blueprint.


Art program more