resonans_start
Vintern 2021 curerade jag, tillsammans med Stockholms fritidsutvecklare, en pilotstudie för att undersöka hur personer med flerfunktionsnedsättningar kan få ökad tillgänglighet till konstscenen. Det genomfördes med en (corona-säkrad) utställning, en konsert och flera djupintervjuer. Projektet drevs av Professor Apa med stöd från Kulturrådet.
För Resonans hade vi goda erfarenheter från ett tidigare konstprojekt, Konst med alla sinnen (2007 - 2009), och visste därför hur viktigt det är med interaktivitet samt med en kombination av verk som fungerar på olika sätt beroende på besökaren. Resonans byggdes därför med tre verk som fungerade på tre sätt, med olika grader av interaktivitet och där olika sinnen aktiverades.
Mer information om projektet och lärdomarna av det finns på Professor Apas hemsida
LINK

resonans_au1
Droppar av Amanda Emricson & Ulf Klarström
Ett interaktivt verk med ljud och ljus. Konsten uppstår först när besökaren tar del av det.

resonans_baum_05b
bAUM av Julia Adzuki & Patrick Dallard bAUM är ett verk som kan kan vila hela sin kropp på, eller en del, för att känna vibrationerna genom kroppen, när man spelar på verket.
resonans_sok_05
SÖK av Nadja Ekman Ett taktilt fotoverk, men en mjuk matta där man även kan uppleva doft och smak.