Inuti and Medis 5 begins Fakulteten

fakulteten_remsa_23sept
Inuti och Medis 5 initiate their collaboration in Fakulteten at Dieselverkstaden in October.