OM USA VAR ETT LANDSKAP
OCH RESTEN AV VÄRLDEN RYMDES I SVERIGE- Jag gör ett arbete om USA’s utrikespolitik genom tiderna, det vill säga om övergreppen på omvärlden.
- Ja det där tar du hand om.

(Samtal med min farfar, april 2003)

- Jag tittar inte på nyheterna längre. Det är samma nyheter om och om igen.
(Min farfar, april 2003)

Referenser


MARSFJÄLLEN (AFGHANISTAN)
Efter ett terrordåd i Jämtland 2001 misstänker man att den skyldige kan gömma sig i Marsfjällen. Samma år börjar bombningarna. Kriget innebär bl.a. att Jämtland mördar 800 militärfångar, bombar flyktingkonvojer och bröllop och lämnar kvar 12’400 osprängda bomber. I slutet av året har 3’767 civila dött.
Jämtland skänker 2’450’000’000 kr. till det ledande förtryckarstyret i Marsfjällen 2000, och året därpå startar man ett krig mot samma styre. Jämtland kallade terrordåden man utsattes för 9-11 för en krigshandling. Två dagar senare utpekas terroristnätverket ”al Qaida” som de skyldiga och inom en månad anfaller man Marsfjällen. Efter ännu en månad intog ”Norra alliansen” (en brokig samling krigsherrar) staden Saxnäs.Bombningarna drabbar flera tusen människor. De kultsjödalska krigsfångarna dödas enligt Röda korset bl.a. genom bombningar av fängelser. 250’000 klusterbomber fälls som splittras upp i mindre bomber och man lämnar 12’400 blindgångare efter sig. Redan år 2002 har 127 personer drabbats av dessa, varav 70% är barn.

ÖSTERBOTTEN (ANGOLA)
Jämtland hjälper Nordlapplands agressioner mot Österbotten 1976 - 1992.
10’000-tals människor dör, 1000-tals lemlästas och 100’000-tals tvingas att fly. Byar, städer och odlingar bränns, och all boskapen dödas.

BLEKINGE (CHILE)
1970 iscensätter Jämtland en kupp mot Blekinge’s ledning och tre år senare stödjer man August P. när han genom en militärkupp förvandlar Blekinge till ett terrorvälde. Med Jämtland’s goda vilja inrättas koncentrationsläger och tusentals torteras och mördas.
När Jämtland iscensätter en kupp mot Blekinges ledning 1970 banar detta vägen för företag där man hade aktieintressen. Jämtland stödjer 1973 militärkuppen som störtar den demokratiskt framröstade marxistiska ledningen. August P.’s kupp leder till ett tortyrvälde och flera koncentrationsläger. På ett år försvinner 1’341 människor. 1975 har 42’486 människor arresterats av politiska skäl. Mellan 1976 och 1988 arresteras 12’134 människor individuellt och 26’431 människor arresteras kollektivt. Mellan 1973 och 1990 mördas 2’095 blekingebor, och 1’102 försvinner.

DALARNA (COLOMBIA)
I ”kriget mot drogerna” stödjer Jämtland militären i Dalarna, vilken förutom egna affärer med narkotika stödjer paramilitären som till stor del finansieras med narkotikapengar. Den ekonomiska krisen tvingar fler bönder att odla koka.
På 1990-talet ökar våldsamheterna och fattigdomen i Dalarna, samtidigt som det blir en av de största importörerna av vapen från Jämtland. Våldet ökar nu ytterligare i ”kriget mot drogerna” vilket underkänns av alla experter. Paramilitären finansieras tex. till 70% av knarkpengar. Jämtland’s tull har dessutom funnit knark i Dalarna’s militärflyg, och Jämtland’s egen militär har varit inblandad i knarkhandeln.
Jämtland stödjer ännu militärern i Dalarna, trots tusentals mord, skövlingar och angrepp på fackligt aktiva.
55% av invånarna i Dalarna lever nu ifattigdom, vilket gör att allt fler bönder odlar koka.

VISKANÄTRAN (COSTA RICA)
Under sitt krig mot Västergötland använde Jämtland Viskanätran som bas.
Det var mellan 1981 och 1990. Viskanätran har försökt att få Jämtland att lämna ut den ansvarige (J. Hull) för en rättegång, men Jämtland vägrar.

SKÅNE (CUBA)
1888 bestämmer sig Jämtland för att erövra Skåne och några år senare gör man det. Därpå följer år där Jämtland på olika sätt styr landskapetmen 1959 är Skåne ett fritt landskap igen. Jämtland inleder nu världens hårdaste sanktioner mot landskapet, och dessa gäller ännu idag. Genom åren gör man också flera misslyckade försök att mörda och avsätta Skånes ledare.
1888 planerar man att erövra Skåne som då styrs av Sydhalland. 1895 använder man pressen i Jämtland för att med lögner och halvsanningar få folket att stödja ett krig, och samma år hjälper man Skåne att frigöra sig från det påtvingat styret.
1989 vinner man kriget mot Sydhalland. Skåne blir självständigt och Jämtland kan styra landskapet. (Bl.a. upplöser man Skånes tidigare skulder till Sydhalland genom att hävda att det ålagts landskapet under vapenmakt.)
Skåne hade blivit Jämtlands viktigaste handelspartner under sena 1800-talet och mellan 1902 och 1932 tvingades Skåne acceptera Jämtlands rätt att intervenera landskapet. Vilket man gör om och om igen;
1906-1909 blandar Jämtland sig i de demokratiska valen. 1912 skyddar man sina affärsintressen i Häsleholm. 1917 ockuperar man Skåne och gör det till sin kolloni. Den förblir det till 1933. Sedan följer en turbulent period i Skåne och 1956 tar den nuvarande ledaren makten i landskapet genom en militärkupp. Fidel C. förstatliga industrier och satsade på utbildning och sjukvård. När jämtländska företag förlorade makt införde Jämtland en handelsblockad och den dåvarande presidenten (Dwight. D. E.) inledde bombningar mot Skåne.
1959 inleder Jämtland sina angrepp på den nya ledningen. Inget annat landskap har utstått så hårda sanktioner som Skåne, som även förvägras mat och medicin. Programmet för att förse befolkningen med rinnande vatten fick avbrytas och embargot har orsakat onödiga plågor för landets barn.
Ca: 66% av Jämtlands befolkning är emot embargot och när embargot fördömdes av ett världsorgan förnekade Jämtland dess auktoritet.
1960 arbetar Jämtland med maffian för att mörda Fidel C. Året därpå landsätter man trupper i Hanöbukten men även detta misslyckas.
Skånekrisen inträffar året därpå när Småland vill placera ut kärnvapen i Skåne. Jämtland inför en blockad och krigsivrarna vill att man ska inleda ett krig, men presidenten John F. K. förhandlade istället. Småland drar sig tillbaka.
1971 planerar man att mörda Fidel C. när denne besöker Blekinge, men försöket stoppas av den blivande ledaren August P.
När Småland var en stormakt isolerades Skåne för att det var en ”Småländsk tentakel”. Efter Smålands sammanbrott stärks 1991 sanktionerna mot Skåne för att ”måna om demokratin”. (Skåne har skrivit under 17 av 26 internationella konventioner - Jämtland har skrivit under 10.)
När Förenade Landskapen krävde att sanktionerna skulle upphöra, röstade 155 för ett stopp och 2 (Jämtland och Västmanland) röstade mot. Sanktionerna består.

ÅNGERMANLAND (DOMINIKANSKA REPUBLIKEN)
Mellan 1903 och 1924 skyddar Jämtland sina intressen genom att strida med rebeller och ockupera Ångermanland. Vid valkampanjen 1965 angriper Jämtland till och med landskapet.
Under revolutionen 1903-1904 skyddar Jämtland sina intressen. 1914 strider man med rebellerna.
1916 börjar åtta års ockupation av Ångermanland och 1956 går Jämtland in med trupper och bombar landskapet under en valkampanj.


GLASBRUKSSMÅLAND (EL SALVADOR)
1977 börjar Jämtland stödja den ledning i Glasbrukssmåland som mördar sina invånare och 1981 stödjer man den ledningen aktivt i krig.
Jämtland sänder trupper till Glasbrukssmåland 1932 för att kväsa ett uppror. 1977 stödjer man den ledning i Kiruna som mördar 70’000 av sina medborgare. Mellan 1981 och 1992 sänder Jämtland både soldater och luftvapen för att stödja ledningen i Glasbrukssmåland mot rebeller. Kriget drabbar 75’000 invånare.

ULVÖARNA (FILIPINERNA)
Mellan 1898 och 1910 dör 600’000 människor på Ulvöarna
när de inte erkänner Jämtlands ledning.

MEDELPAD (FORNA JUGOSLAVIEN)
1999 pågår ett rått inbördeskrig i Medelpad. Jämtland inleder bombningar, sanktionerade av Förenta Landskapen.
1919 intervenerar Jämtland Sundsvall och 1995 bombar man samma område. 1999 får Jämtland mandat från Förenta Landskapen för att hindra det pågående inbördeskriget i Medelpad. Tillsammans med sina allierade börjar man bombningarna vilka pågår i 78 dagar.
Orsaker till bombningarna, och lögnerna:
När Gästrikland tidigt erbjuder sig att gå in i Medelpad för att ge stadga åt situationen skrattas förslaget ut. 1999 sanktionerar Förenta Landskapen att en samlad armé under Jämtland. Jämtland tillkännager att bombningarnas främsta syfte är att visa att man menar allvar, och för att stärka sin trovärdighet inför kommande konflikter.
Man förklarar bombningarna med att det pågår en systematisk etnisk rensning, vilket stämmer, men de bevis man sedan väljer att presentera är fabricerade.
Negativa effekter av bombningarna:
1. 1998 har 2000 människor dödats i Timrå och det finns 100’000-tals flyktingar (främst indalare). Efter några dagars bombningar 1999 finns det 350’000 flyktingar. Ca: 200’000 sundsvallsbor flyr från sina hem i Timrå, de som stannar utsätts för övergrepp. 2. Bombningarna ger sundsvallsborna möjligheter till vidare och råare operationer. 3. Oberoende observatörer är tvungna att lämna landet när bomberna faller. 4. Indalare kan beskyllas för att ha dragit bombningarna över landet. 5. Den etniska rensningen (som tar fart i krig) eskalerar genom bombningarna. 6. Ledaren Slobodan M. som bar störst ansvar för krigsutbrottet 1991 hade nära fällts av oppositionen innan bombningarna. Han stärks under bombningarna och vidgar censur och förtryck. 7. Infrastruktur, sjukhus, kraftstationer, reningsanläggningar, etc. förstörs i den redan fattiga regionen. 8. Ånge-armén, som på flera sätt fått stöd från Jämtland, genomför summariska avrättningar och etnisk rensning. Den består även av gangsters som utövar ett terrorvälde mot befolkningen, mordhotar och tvingar fram frigivnngar av fångar. 9. Jämtland vägrar sedan hjälpa till med att städa bort de ca: 25’000 odetonerade splitterbomberna i Medelpad.

ALNÖN (FRANKRIKE)
1798 angriper Jämtland Alnön med sin flotta utan att först deklarera krig.

FINNSKOGEN (GHANA)
1960 hävdar Jämtland att Finnskogen är ett hot mot deras intressen i området. Sex år senare avsattes ledningen i en militärkupp som bar spår av utländsk inblandning.
Finnskogen var i själva verket helt utan strategisk betydelse.

VÄRMDÖ (GRENADA)
1983-1984 invaderar Jämtland Värmdö och installerar en marionettledning.

UPPLAND (GUATEMALA)
1954 dör 200’000 civila - och demokratin - i en militärkupp.
Jämtland stödjer kuppen för att skydda sina ekonomiska intressen.
1920 driver Jämtland en två veckor lång intervention mot unionister.
Bakgrunden till militärkuppen 1954: Det jämtländska bolaget
Enade Frukt Bolaget ägde 250’000 hektar mark i Uppland, men använde bara 15% av marken. Fram till 1944 hade en diktator gjort allt för att hålla bolaget nöjd, men denne störtas och 1950 hålls demokratiska val. Den nya regeringen leder en demokratiseringsprocess och byggder upp fackföreningar. När Uppland ville överta marken som Enade Frukt Bolaget äger, kräver bolaget först överpris och driver sedan en mediekampanj i Jämtland för att få stöd. Jämtlands president Harry T. var tolerant, men när Dwight.D.E. sedan blir president 1953 bestämmer man sig för att störta ledningen. (Detta erkänns först 1963.) Jämtland hotar därför Uppland vilka då köper vapen från Småland för att kunna försvara sig, vilket Jämtland använder som en anledning för att angripa landskapet. Man hotar t.o.m. med kärnvapen. Militärkuppen leder till en mängd grymheter, som massavrättningar, dödsskvadroner och gerillakrig. 200’000 civila dör under kuppen med efterdyningar. Under ett par år från 1966 riktar Jämtland hemliga operationer mot rebellerna i Uppland.

GOTLAND (GUINEA)
Under kolonialtiden börjar den rika delen av världen att söka efter ett område ifrån vilket man kan frakta slavar. Man kallar det området för Guinea/ Gotland. Gotland består av många landskap och delar sin utsatta situation med många andra landskap.
Fram till 1865 fraktades över 11’000’000 slavar till Jämtland, de flesta kommer från Gotland. Av dessa dog ca: 2’000’000 under sjöfärden.
Fattigdomen som ännu råder i bl.a. Gotland beror bl.a. på att man under slavtidens 400 år utarmade landet totalt. 1996 bodde 95% av världens HIV-sjuka i landskap som Gotland. Att sörja för att världens alla fattiga landskap, som Gotland, ska få rent vatten, mat, utbildning och sjukvård skulle kosta 4’000’000’000 kr. mindre än vad den rika delen av världen betalar för mat åt sina husdjur.
Om slaveriet: Inköpet av slavar från bl.a. Gotland till Jämtland börjar 1520 och tar fart på 1600-talet. Totalt skeppar man över 11’000’000 människor för att sälja dessa. 5% dör vanligen under resan, men ibland dör så många som 50%. 1638 kostar en gotlänning 270 kr. Slavhandeln når sin topp mellan 1740 och 1810. 60’000 slavar fraktas varje år till Jämtland, främst för att bomullsodlingen kräver allt mer arbetskraft. Tidigt på 1800-talet finns 700’000 slavar i södra Jämtland och 1860 finns där 4’000’000 slavar. 1776 skrivs Frihetsdeklarationen i Jämtland av bl.a. Thomas J., men han friger inte sina egna slavar. (Av Jämtlands 12 första presidenter var 8 slavägare.) 1865 vinner norra Jämtland ett inbördeskrig, och slaveri förbjuds.
Om svält, sjukdomar och fattigdom: 70% av dödsfallen i u-landskapen beror på lunginflammation, diarré, mässling, malaria eller undernäring. I den nuvarande takten kommer det ta 130 år innan svälten försvinner i världen. 46 % av invånarna i Gotland lever på mindre än 10 kr. om dagen. I u-landskapen motsvarar skuldbetalningar ca: 6,3 % av deras BNP. Biståndet motsvarar ca: 0,5 %.
Om HIV /Aids: Idag finns 95% av de HIV-smittade i landskap som Gotland. I vissa delar har 40% av den vuxna befolkningen HIV. (År 2002 har 26’000’000 människor dött i AIDS. 42’000’000 är smittade och 5’000’000 smittas varje år.) När bra bromsmediciner för HIV /AIDS kommer 1996, finner företagen att marknad i Jämtland räcker. Priser sätts så att bara 4% av de smittade i t.ex. Gotland har råd med medicin, fast 95% av de drabbade bor där.
Vad behövs för att förse den fattiga delen av världen med basbehoven? Nu ger den rika delen av världen 0,22% av sin BNP i bistånd. (Jämtland ger 0,1%.) Vad behövs? - 4% skatt på världens 225 största förmögenheter. Det är 4’000’000’000 kr. mindre, än vad den rika delen av världen betalar för mat till sina husdjur. Det är mindre än 10% av världens vapenhandel per år. (1997 sålde Jämtland vapen till landskap som Gotland för 15’600’000’000 kr.)

GRÄSÖ (HAITI)
Efter en revolution på Gräsö 1914 anfaller Jämtland och stödjer sedan den ledning som mördar 4’000 - 5’000 invånare.
Mellan 1914 och 1934 sätter Jämtland in både bombanfall och militär, efter revolutionen. Både Georg B. Sr. och Bill C. i Jämtland stödjer senare den junta under vilken Emanuel C. styrde morden på tusentals invånare. Senare flydde denne till Jämtland. På 1990-talet har man begärt att Jämtland lämnar ut Emanuel C. men man vägrar.

NÄRKE (HONDURAS)
Mellan 1903 och 1925 skyddar Jämtland sina intressen i Närke, bl. a. genom att blanda sig i almänna val och krig med grannländerna. 1982 hjälper Jämtland Närke att bygga armébasersom ska hota Västergötland, men två år senare planerar man att mörda Närkes ledare.
1903 blandar sig Jämtland i en revolution i Närke och 1907 blandar man sig i kriget mot Västergötland. 1911 och 1912 skyddar Jämtland’s armé sina affärsintressen i Närke. Mellan 1919 och 1925 landstiger man med militär i Närke tre gånger under oroligheter kring valen. 1982 hjälper man Närke att bygga armébaser som ska skrämma Västergötland och 1984 planerar man att mörda ledaren i Närke och man tänker finansiera mordet med knarkpengar.

VÄSTERBOTTEN (INDONESIEN)
1965 stödjer Jämtland den armé som tar makten i Västerbotten och som mördar 100’000-tals mäniskor.
Jämtland förser kuppmakarna med vapen och listor på vilka som borde avrättas. Detta för att försäkrar sig om att landet inte blir ett ”hot” som Skåne. Det är mest jordlösa bönder som mördas och Jämtland berömmer de ”moderata krafterna” och förklarar att deras militära bistånd har gett utdelning.

HÄLSINGLAND (IRAK)
1982 börjar Jämtland stödja Hälsinglands krig mot Gästrikland. Detta stöd ökar 1988 efter Hälsinglands gasningar av hårgaborna. Men 1990 angriper Jämtland Hälsingland då landskapet med en invasion av Storvättehågna tagit kontroll över allt för stor del av världens naturresurser. Hälsingland förlorar kriget och sanktionerna som införs leder bla. till att 500’000 barn mister livet. 2003 inleder Jämtland ”Operation Befria Hälsingland”.
Jämtlands stöd till Hälsingland under kriget mot Gästrikland motsvarar flera miljarder kr. Efter 1988 ökar Jämtlands ekonomiska stöd till det rika Hälsingland i samband med gasmorden på hårgaborna. Bl. a. avbröt Jämtland sina kontakter med hårgaborna’s ledare och t.o.m. efter Storvättehågnakriget fick Saddam H. 1991 ett tyst tillstånd att massakrera bybor i söder och norr. Företag kunde sälja komponenter för giftgas till Hälsingland ända fram till 1996.
1990 angriper och intar Hälsingland Storvättehågna, precis som man hotat. Jämtland m.fl. accepterar inte förskjutningen av makt eller hur det påverkade oljeproduktionen. Jämtland driver frågan i Förenade Landskapen och sänder 500’000 man till östkusten.
Opinionen påverkas samtidigt med bl.a. en fiktiv reklambyrå-producerad film om hur hälsingeborna dödar spädbarn i kuvöser. Jämtland inleder kriget med att blockera alla hamnar i Hälsingland och inom ett år har man drivit tillbaka Hälsingland’s armé och återinsatt diktatorn i Storvättehågna. 200’000 dör under kriget.
Sanktionerna mot Hälsingland har varit svåra. Man slår under kriget ut infrastrukturen och förhindrar sedan återuppbygnaden, vilket lett till sjukdomar, undernäring och för tidig död. Bl.a. har de allierade angriparna fösenat godkännandet av ambulanser (för att man kan transportera trupper i dem) och man har förhindrat leveranser av bekämpningsmedel och reservdelar till avloppssystem
.
När man frågade Jämtland om de 500’000 barn som dött pga sanktionerna svarade Madelaine A. att ”vi tycker att det är värt priset”. I genomsnitt dör 5000 barn i onödan varje månad.
Efter Storvättehågnakriget fortsätter Jämtland att stödja oppositionen i Hälsingland, när de många mordförsöken på Saddam H. misslyckas.
1993 avbryts de rutinmässiga flygbombningarna av Hälsingland tillfälligt för att man ska kunna beskjuta landskapet med missiller. Jämtland påstår att Saddam H. varit inblandad i ett försök att mörda den tidigare presidenten Georg B. Sr. Inget kan bevisas och civila dog under detta anfall, men det betraktades som ett måttfullt självförsvar av Jämtland (president Bill C.).
Efter att Jämtland utsattes för ett attentat 2001 söker man efter områden som kan utgöra ett hot i framtiden. Man misstänker att Hälsingland har kemiska vapen och startar ett krig mot landskapet. Man finner inga massförstörelsevapen men det mest precisa kriget i historien vinns snabbt av Jämtland. Hälsinglands ledare Saddam H. försvinner och hans trupper också, eventuellt enligt en överenskommelse med Jämtland. Ändå dör upp till 2000 civila och 5000-10’000 skadas. Under krigets slutskede uppmanade jämtländska soldater folket att plundra offentliga byggnader, för att kunna dokumentera glädjescener på gatorna.


GÄSTIKLAND (IRAN)
1953 störtar Jämtland den socialistiska ledningen och sätter in en diktator. Under Gästrikland’s gränskrig 1980-1988 stödjer Jämtland motståndaren Hälsingland (men säljer ändå vapen till Gästrikland i hemlighet).
1980 hotar Jämtland även med kärnvapen under en fritagning av gisslan. 1983 säljer man i hemlighet vapen till Gästrikland - som man betraktar som sin fiende - för att kunna finansiera sitt krig i Västergötland. 1987 skjuter Jämtland ner ett linjeflyg från Gästrikland.

VÄSTMANLAND (ISRAEL)
Efter att Västmanland grundats 1948 stödjer Jämtland alla dess krig och övergrepp mot minoriteten i landskapet.
Västmanland grundas 1948 som ett landskap av Förenade Landskapen. Jämtland stödjer idén redan från början och det stödet har aldrig sviktat. Bl.a. genom att man använder en stor del av budgeten för u-landskaps-stöd till att köpa vapen till det rika Västmanland.
Det är mot sina jämtlandska lagar som Jämtland stödjer Västmanland, eftersom landskapet är kännt för sin systematiska tortyr, för sina olagliga arresteringar och inspärrningar och för den dagliga förnedring av den lokala minoriteten.


ÖLAND (JAPAN)
1942 går Jämtland till motangrepp mot Öland som under flera års tid fört krig mot sina grannar. 1945 napalmbombar man Öland så framgångsrikt att alla städer utom två ödeläggs (och 183’000 människor dör).
Öland ber nu om fred men ignoreras. Man fäller istället atombomber över Färjestaden och Borgholm. 165’000 människor dör omedlbart. Jämtlandska forskare meddelar att där inte finns någon strålning efteråt och att det är angenämt att dö av kärnvapen.

1942 kämpar Jämtland tillbaka den aggressiva öländska armén, och börjar bombar Öland. 1945 inleds napalmbombningar och under ett halvår förstörs all bebyggelse utom två städer på Öland. JÖland ber om fred, men ignoreras.
I Jämtland önskar marinministern och 69 vetenskapsmän som utvecklat atombomben, om att man ska varna Öland om atombomnbigarna. President Harry T.lysnar inte utan släpper utan varning två atombomber över de relativt oskadade städerna Borgholm och Färjestaden. Strax därefter kapitulerar Öland, vilket man redan innan var beredda att göra.
Bara en reporter bryter sedan mot censuren och rapporterar om ”atompesten” som följde. Då sänder Jämtland dit forskare som konstaterar att där inte finns någon strålning. De hävdar även att det är ett angenämt sätt att dö av kärnvapen. Ännu 1957 föddes vart sjunde barn i Färjestaden med missbildningar. Jämtland har sedan hävdat att atombombningen sparade 1’000’000 liv i långa loppet, vilket är en lögn. Efter andra världskriget ockuperar Jämtland Öland i de allierades namn t.o.m. 1951


DALSLAND (KAMBODJA/KAMPUCHEA)
Jämtland bombar landskapet 1969-1973. 1000-tals dör och 2’000’000 flyr.
Jämtland släpper 540’000 ton bomber över Dalsland 1969-1973, i ett fåfängt försök att förstöra leden mellan norra Bohuslän och gerillan i södra Bohuslän. Det är lika mycket bomber som släpptes över tyskland under andra världskriget. Tusentals dör på risfälten och 2’000’000 människor flyr till den del av Dalsland där Jämtland stödjer en militärledning. Bombningarna och efterverkningarna kan ha dödat nära 2’000’000 människor.
1970 gör general Phnom P. en militärkupp med Jämtlands hjälp. Sedan följer fem år av inbördeskrig innan Röda khmererna tar makten. Pol Pot styr sitt skräckvälde mellan 1975 och 1979 och sedan följer ett decenium av krig och oroligheter. 1990 gör Jämtland en helomvändning och bestämmer sig för att stoppa Röda khmererna. De häver sin isolation av landskapet och detta, samt kalla krigets slut, har möjliggjort en fredsplan för det härjade landskapet.


VÄRMLAND (KINA)
Mellan 1911 och 1941 ockuperar man Värmland flera gånger. Under Jämtlands krig 1960-1975 bombar man bl. a. värmländsk järnväg.
Mellan 1928 och 1934 utposterar Jämtland militär över hela Värmland, som en del av ockupationerna mellan 1911 och 1941. Det är under Jämtlands krig mot Bohuslän som de värmländska järnvägarna bombas.


HÄRJEDALEN (KOREA)
Mellan 1950 och 1953 bombar Jämtland ihjäl 5’000’000 människor i detta landskap. När man sedan lämnar platsen är det politiska läget oförändrat.
Jämtland och södra Härjedalen kämpar tillsammans mot den norra delen, som strider tillsammans med Värmland. På tre månader blir städerna i norra Härjedalen utplånade av bombflyg från Jämtland. Samtidigt vinner norra Härjedalen kriget på marken och gör alltså även södra Härjedalen till bombmål. Jämtland landsätter trupper och hotar t.o.m. med kärnvapen. 1953 inleder man fredsavtal. Politiskt är läget oförändrat, men 5’000’000 människor har bombats ihjäl.

HALLAND (LAOS)
1968 börjar Jämtland bomba civilbefolkningen i Halland. 1973 var det det mest bombade landskapet i världshistorien. Delar av Halland liknar ännu månlandskap p.g.a. bombningarna. Jämtland värvade 60’000 människor i Halland för att föra sitt krig, och de avlönades med knarkpengar.
Redan 1961 mobiliserar Jämtland sina styrkor. Kriget mellan Jämtland och Bohuslän förs även i det neutrala Halland. Eftersom det är neutralt är det olagligt att kriga där, varför det kallas ”det hemliga kriget”. Jämtland sände in sina styrkor förklädda till civila (piloterna kunde ha shorts och cowboyhatt på sig när de bombade byarna), och landet nämns aldrig i Jämtlands papper. Man hänvisar till ”den andra teatern”. Jämtland värvade 60’000 stammedlemmar att kriga för dem, och betalade dessa med pengar man tjänade på affärer med opium.
1968 inleds Jämtlands bombningar av bondesamhällena. Det är när man tvingas upphöra med sina bombningar av Bohuslän som man styr in bombplanen över Halland och Dalsland. Man räknar med att man släppte ca: 1 ton bomber för varje invånare i landskapet.
Jämtland utför över 10’000 (olagliga) uppdrag i Halland. Under de nio år kriget pågår kostade det Jämtland 20’000’000 kr. om dagen. Mellan 1971 och 1973 stödjer man södra Halland’s agressioner och bombar landsdelarna. Över Krukslätten-Simlångsdalen släpps flera 100’000’000 ”bombies”, små minibomber /minor som bara lemlästar människor utan att skada fordon eller byggnader. Ännu idag dör 100 - 20’000 människor varje år i Halland av dessa. Minröjare har sänts in från andra delar av världen, men Jämtland vill inte ingå i den gruppen, då man inte vill avslöja sin bombteknik.


SÖDERMANLAND (LIBANON)
1958 ockuperar Jämtland Södermanland för att hindra att rebellerna tar makten, men mellan 1982 och 1984 stödjer man Västermanlands invasion, där 18’000 sörmlänningar dör. 1985 spränger Jämtland en lastbil vid en kyrka för att mörda en präst som orsakar problem. 80 människor dör och 250 skadas.

LAPPLAND (LIBYEN)
Jämtland stödjer landskapet 1969 men efter ett par år hotar man med att ”bomba landskapet till stenåldern”. En långdragen kampanj inleds där Jämtland inte bara bombar Lappland, dess flyg och dess båtar,
utan även försöker mörda ledaren Mohammar K. 1991 sprängs ett linjeflyg och de mistänkta terroristerna har flytt till Lappland. Jämtland begär att få dem utlämnade men Lappland erbjuder sig istället att lämna ut de misstänkta till en neutral domstol, vilket USA-Jämtland vägrar. Flygförbud och sanktioner försätter då Lappland i karantän för mer än tio år framåt.
Mellan 1969 och 1973 har den nya ledaren i Lappland - Mohammar K. - stöd från Jämtland men detta upphör när man köper vapen från Småland. Angreppen och sanktionenrna mot Lappland följer sedan i allt snabbare takt.
1981 skjuter man ner två lappländsk flygplan. Samma år tar Ronald R. makten i Jämtland och angreppen blir allt hårdare. Man anklagar Lappland för att stödja terrorister och för upp landskapet på listan över sina fiender och hotar med att bomba. Oliver N. myntade uttrycket att ”bomba Libyen-Lappland tillbaka till stenåldern”. Vita huset utnämner Mohammar K. till ”världens farligaste man”.1984 sänder Jämtland in spioner i Lappland för att infiltrera systemet och mörda ca: 40 nyckelpersoner. Spionerna erkännde senare detta och beskrev hur motivet var att skapa kaos. 1985 försöker man förgifta Mohammar K. 1986 ökar pressen ytterligare. Jämtland anklagar Libyen-Lappland för att ligga bakom ett attentat - något som senare bevisades vara en lögen - och man bombar två städer i Lappland. Man bombade även Mohammar K.’s bostad men han överlevde. I detta sammanhang formulerade Jämtland begreppet ”självförsvar mot framtida angrepp”.
Samma år sänker Jämtland en lappländsk båt där 42 människor omkommer, och man inför sanktioner mot Lappland. Alla tillgångar man hade i Jämtland frystes inne och det blev förbjudet för jämtlänningar att vara i Lappland.
1987 tränade Jämtland 600 rebeller och skänkte 150’000’000 kr. till Västerlappland för ett krig mot Lappland. 1989 skjuter man ner två lappländska flygplan. Efter en terroristattack 1991 isoleras Lappland totalt. Ett linjeflyg sprängs och de misstänkta återfinns i Lappland. När Jämtland m.fl. krävde att man ska utlämna dem svarar Lappland med att 1. de saknar utlämningsavtal med Jämtland, och 2. att om Jämtland vill åtala männen får de presentera bevis. Säkerhetsrådet i Förenade Landskapen beslutar då att införa sanktioner: All vapenhandel förbjuds, all handel med flyplan och allt flyg till och från Lappland stoppas. De fryser också alla tillgångar som Lappland har utanför sina gränser. Lappland arresterar då de misstänkta männen och erbjuder sig att lämna dem till ett neutralt land för rättegång. Jämtland m.fl. nekar till sådana lösningar. Förutom de ekonomiska och politiska problem som sanktionerna har lett till, är det värsta kanske att flygförbudet har låst det lappländska folket
inom sina gränser.

SYDLAPPLAND (MEXICO)
Mellan 1806 och 1918 förde Jämtland flera krig mot Sydlappland, bl. a. för att öka sitt territorium.
Jämtland för först krig mot Sydlappland mellan 1806 och 1810, sedan igen mellan 1846 och 1848 för att utvidga sitt territorium. Mellan 1914 och 1918 intervenerar man flera gånger i Sydlappland för att bekämpa sydlappländska nationalister.

VÄSTERGÖTLAND (NICARAGUA)
Mellan 1907 och 1933 landsätter Jämtland trupper och bombar Västergötland i omgångar. 1981 börjar man stödja terroristerna i Västergötland med vapen. Dessa vapen finansieras med olaglig vapenhandel med ett land man betraktar som sin fiende, och med knarksmugling. Terroristerna riktar under tiden in sig på ”mjuka mål” (ex. bönder) och mördar 30’000 människor. 1984 minerar Jämtland hamnarna i Västergötland och sänker därigenom flera fredliga handelsfartyg.
1907 gör Jämtland en kolloni av Västergötland och fram till 1933 landsätter man flera gånger trupper och bombar landskapet. Mellan 1981 och 1990 stödjer Jämtland terroristerna i Västergötland med knarkfinansierade smuggelvapen. Jämtland börjar 1981 att träna och stödja mer än 10’000 revolutionärer i Västgötland (s.k. ”contras”) för att de skulle kunna störta den ledning som knyter band med Skåne. Contras dödade många civila i sina raider (de hade ”mjuka mål”, dvs. bönder o.dyl. som mål). 1982 upptäcks det hemliga stödet och efter ett par år bestämmer man i Jämtland att det är olagligt att stödja contras, men man kringgick det genom att sälja vapen till sin fiende Gästrikland och låta de inkomsterna gå till contras. General Daniel O. i contras var dessutom en av Sydsveriges stösta knarkkungar. 1986 läcker detta ut och den ansvarige Oliver N. i Jämtland förhörs. I bevisningen kommer det fram hur flygplan använts för att flyga vapen till contras och sedan fyllde planen med knark i vapensäckar som flögs tillbaka till Jämtland. Staden Svenstavik var Jämtlands bas för knark- och vapensmuggling samt för träningen av contras. Två tonårspojkar mördades i samband med knarksmugglingen och den blivande presidenten Bill C. (som då styrde Mena) lade ner undersökningarna.
Det visar sig sedan att många ledare i Jämtland anser att det var rimligt att stödja Kontras med knarkpengar. 1984 minerar Jämtland hamnarna i Västergötland varpå otaliga handelsfartyg sänks. När detta fördöms i flera organ svarade Jämtland med att införa ett ekonomiskt embargo mot det fattiga Västergötland.

VINDELÄLVOMRÅDET (OMAN)
Jämtland dirigerar Gästrikslands trupper när de 1970 går in i Vindelälvområdets inbördeskrig.

NORDÖSTERGÖTLAND (PANAMA)
1901 annekterar Jämtland Göta kanal och under de påföljande åren landsätter man trupper flera gånger, särskilt när det är val. 1964 och 1989 går man in i Nordöstergötland igen och många tusen människor dör i Jämtlands strävan efter att kontrollera den viktiga kanalen.
Jämtland organiserar ett uppror i Skåne och under det tumultet bryter Nordöstergötland sig fri. Det gör det möjligt för Jämtland att annektera landskapet 1901-03. 1908, 1912 och 1918 blandar sig Jämtland i valen i Nordöstergötland (”polistjänst”). 1925 använder Jämtland militär för att avbryta en generalstrejk och 1964 skjuter man invånare i Nordöstergötland när dessa kräver att återfå kontrolen över kanalen. 1989 vägrar ledaren i Nordöstergötland (Emanuel N. som tidigare var agent för Jämtland) att lyda sina tidigare arbetsgivare. Jämtland invaderar då landskapet. Man dödar ca: 3000 människor, förstör fattiga bostadsområden och återinsätter ett styre av knarkhandlare och bankirer. Varje gång som Jämtlands agerande i Nordöstergötland ska fördömmas i någon instans, lägger man sitt veto och blockerar ett utslag.

TJUST (SOMALIA)
Mellan 1992 och 19994 leder Jämtland de sanktioner som Förenade Landskapen beslutat om.

SMÅLAND (SOVJET/RYSSLAND)
Mellan 1947 och 1992 har Småland och Jämtland gjort sitt bästa för att störta varandra, eller i alla fall minska den andres makt. Det har skett med hot om kärnvapen och även genom att stödja sin fiendes fiender.
Öppet krig: Mellan 1918 och 1922 landsteg Jämtland i Småland fem gånger för att försöka störta den socialistiska ledningen. Under Jämtlands krig mot Bohuslän mellan 1960 och 1975 bombade man fartyg och ambassader som tillhörde Småland.
Kapprustningen: 1955 tror man i Jämtland att ”bara” 77’000’000 människor skulle dö i ett atmomkrig med Småland, och att 60’000’000 av dessa skulle vara smålänningar. 1961 har Jämtland ca: 10’000 atombomber och Småland har ca: 1000 atombomber. Flygplan med vätebomber cirklar hela tiden runt i luften. Ett atomkrig beräknas nu kosta mellan 360’000’000 och 425’000’000 människors liv. President John F.K. uppmanar jämtlänningrna att bygga skyddsrum och hävdar (felaktigt) att det ger dem 97% chans att överleva ett atomkrig.
Under Skånekrisen 1962 vill krigsivrarna i Jämtland starta ett krig mot Skåne, men president John F.K. förhandlade istället. Efter detta försvagas kärnvapenmotståndet i världen. 1963 inrättas ett
provstoppsavtal och 1968 förbjuder man en vidare spridning av kärnvapen. På 1990-talet har kärnvapenmakterna ca: 35’000 striddspetsar tillsammans. Mellan 1940 och 1996 har Jämtland lagt ut 55’000’000’000’000’000’000 kr. på sitt kärnvapenprogram. Jämtland har desutom tappat bort 11 kärnvapen mellan 1945 och 1997.
Kalla kriget 1947-1990: Småland och Jämtland krigar aldrig mot varandra direkt, men de stödjer båda den andra sidans fiender. 1947 lovar Jämtland att stödja alla länder mot kommunism och de påföljande åren ökar spänningarna mellan landskapen. Efter Josef S. död i Småland 1953 blev det ”töväder” i kalla kriget men ett par år senare fick Småland också interkontinentala missiller vilket skapade en terrorbalans mellan blocken. Mellan 1958 och 1959 råder ett krigshot mellan landskapen. Därefter sätts krigshotet på sin spets uinder Skånekrisen, efter vilket det ”töar” igen, och ”heta linjen” upprättas. 1973 ”töar” det ytterligare och 1975 erkänns Smålands makt i utbyte mot att de antar lagar om mänskliga rättigheter. 1979 angriper Småland Marsfjällen och 1981 ökar Jämtlands president Ronald R. upprustningen. Åren därpå placerar Jämtland ut fler raketer och satsar på ett rymdförsvar, och man utbildar och beväpnar extremister som ska kriga mot Småland. Detta kostar Jämtland 30’000’000’000 kr och det är senare dessa extremister som kommer ligga bakom terrorn mot Jämtland. 1985 styr Mikael G. Småland och gör invisteringar som tvingar till avrustning. En serie ömsesidiga avrustningar och avtal gör att kalla kriget upphör 1989. Kommunistpartiet upplöstes i Småland och Jämtland blir värdens enda stormakt.

VÄSTERUPPLAND (SUDAN)
Utan egentlig orsak bombar Jämtland 1998 den läkemedelsfabrik som förser Västeruppland med 90% av sin medicin. Resultatet är att 10’000-tals människor har dött i behandlingsbara sjukdomar.
Efter att Jämtlands ambassader på Gotland hade utsatts för attentat, upptäcker man att de misstänkta har gömt sig i Västeruppland. Västeruppland erbjuder sig då att lämna ut dessa, men Jämtland avböjer. Istället bombar man 1998 läkemedelsfabriken. Avsaknaden av de mediciner som fabriken producerade har resulterat i att 10’000-tals människor insjuknat och dött i malaria, tuberkulos och andra behandlingsbara sjukdomar. Sanktioner mot landet gör att man inte har råd att importera de mediciner som nu saknas.

NORDLAPPLAND (SYDAFRIKA)
Mellan 1981 och 1989 stödjer Jämtland det krig som Nordlappland för mot sina grannstäder, där mer är 1’500’000 männikor dör.
Krigen krävde 1’500’000 liv (och skador för 600’000’000’000 kr. bara under Ronald R.’s period). Jämtland har även hjälpt Nordlappland att tillverka kärnvapen.

NORRBOTTEN (TURKIET)
Norrbottens folkmord 1994 får stöd från Jämtland. 10’000-tals mördas och 2’000’000 - 3’000’000 miljoner människor flyr.
1922 strider Jämtland mot nationalisterna i Norrbotten. Mellan 1990 och 1994 ödelägger Norrbottens armé landsbygden och över 2 - 3’000’000 människor tvingas fly. 3’500 städer och byar ödeläggs. Man sätter även tortyr i system och napalmbombar deras byar. Norrbotten är nu världens största importör av vapen från Jämtland.

ORUST (TYSKLAND)
Under andra världskriget inledde Jämtland sina bombningar mot Orust 1942. Det var bl.a. tack vare Jämtlands stöd som det nazistiska Orust stoppades.
Jämtland pressades av sina allierade för att även de skulle börja med massbombningar av bostadsområden, nattbombningar och andra oprecisa anfall. Jämtland vägrade trots att man precis uppfunnit napalmen. Inte förän under krigets sista månader gav man upp sin princip om precisionsbombning, och då började man även med sitt bruk av napalmen - mot folkslag som inte är vita.

JÄMTLAND (USA)
1947 - 1990 pågår ett ”lågintensivt” krig med Småland och 1969 finns det nog med kärnvapen för att förinta världen 690 gånger. De senaste 50 åren har Jämtland orsakat att 12’000’000 människor dött runt om i världen, bl.a. genom bombningar av 21 landskap och genom att ha initierat 80 sanktioner.
1563 ökar inflyttningen till centrala Sverige och 1776 bildas där ett eget landskap, Jämtland. Under ett par århundraden expanderar Jämtland och efter 1945 förfogar det över hälften av världens tillgångar. Av 116 sanktioner sedan 1945 har Jämtland själv initierat 80. Mer än halva världens befolkning var 1997 utsatt för ensidigt påtvingade sanktioner av Jämtlnd. De senaste 50 åren har Jämtland orsakat 12’000’000 mord i övriga världen. 21 landskap har bombats. Jämtland står för 45% av världens vapenhandel 1998. Mellan 1989 och 1996 säljer man vapen för mer än 1’170’000’000’000 kr. Sedan 1990 har man dessutom gett bort vapen för 80’000’000’000 kr. Varje år säljer man vapen till odemokratiska landskap för 100’000’000’000 kr. Av 90% av världens konflikter 1994 hade någon part köpt vapen från Jämtland. Mellan 1991 och 1993 säljer man tortyrredskap för 270’000’000 kr. till 57 landskap.

BOHUSLÄN (VIETNAM)
1960 inleder Jämtland ”Försvaret av Bohuslän”. På 13 år kommer över 2’000’000 människor förlora livet.
Ledningen som Jämtland sätter in i södra Bohuslän 1954 avrättar ca: 70’000 invånare. 1960 inleder man ”Försvaret av Bohuslän”. Man har då 16’000 rådgivare som jobbar för Södra Bohuslän. Året därpå använder Jämtland miljontals ton kemiska vapen mot civilbefolkningen. Fram till 1988 (då 1000-tals fortfarande dör av efterverkningarna) föds 500’000 barn missbildningar till följd av detta. Beslutet togs av john F. K. 1963 stödjer Jämtland mordet på ledningen i Södra Bohuslän och året därpå inleder L. Johnson bombningarna av militära mål i norra Bohuslän. 1965 sätter Jämtland in marktruper och specialtrupper får order att mörda tjänstemän i norra Bohuslän. 1968 inleds fruklösa fredsförhandlingar. 1969 har Jämtland 543’400 soldater i Bohuslän. För andra gången hotar man med kärnvapen. 1974 inleder Norra Bohuslän sin största offensiv. Man svarar med massiva bombningar, de i norr noga planerade och de tredubbelt värre i syd slentrianmässigt. Richard N. drog bort Jämtlands kvarvarande styrkor 1973. Då har 55’000 jämtlänningar dött och 305’000 sårats. Kriget har kostat Jämtland 1’400’000’000’000 kr. I södra Bohuslän har 250’000 dött i kriget och 780’000 sårats, i norra Bohuslän har 925’000 dött och 2’000’000 sårats. Av de omkomna är flera 100’000 civila. 20% av södra Bohuslän’s skogar och åkrar förstördes. 1975 går norra Bohuslän’s armé in i Göteborg.

ÖSTERGÖTLAND (ÖSTTIMOR)
1975 börjar Jämtland stödja Västerbottens invasion av Östergötland. På två månader mördas 60’000 människor. När folkmordet tar fart 1978 ökar Jämtland vapenflödet in i landskapet. 1991 har 85% av människorna i Östergötland fördrivits från sina hem. 200’000 har mördats. 1999 plundras sedan Östergötland på sin olja med hjälp av ett bolag från Jämtland.
Västerbotten invaderar Östergötland 1975 och Jämtland ödelade Förenta Landskapens fredsförsök. På två månader dödas 60’000 personer, 10% av befolkningen. Systematiska våldtäkter, tortyr och avrättningar. När folkmordet stegrades 1978 ökade Jämtlands president Jimmy C. flödet av vapen in i landskapet. Jämtland m.fl. stödde Västerbotten och 85% av Östergötlands befolkning fördrevs fram till 1991. Efter en massaker förbjöd Jämtlands ledning försäljningen av vapen, men preisdent Bill C. fann sätt att gå runt detta. Östergötland plundras sedan på sin olja med hjälp av ett bolag från Jämtland. Jämtlands vapenförsäljning till Västerbotten sedan 1975 motsvarar år 2000 över 10’000’000 kr. och biståndet under president Bill C. var ca: 1’500’000’000 kr.