Om Min skattkammare
Prologue

Vem tillhör historien och vad för slags berättelser väcker den till liv? I
Min skattkammare förs konstscenen in i Sveriges äldsta museum, en auktoriserad institution för vår gemensamma historia. Ickekonstnärerna infiltrerar i sin tur konstscenen.
13 representanter för olika slags verksamheter kommer på olika sätt se på vår historia (historikerns blick är bara
en blick, konstens blick är bara en blick).
Historikerns företrädesrätt upphör här och jag hoppas att upplevelsen av
Min skattkammare kommer att flytta något på likhetstecken och skiljetecken.

Po Hagström, konstnär och curator