Juvelerna i Jordbro

Att möta Mette Björnbergs och Richard Johanssons konst är att göra en lång resa på kort tid: Först förförs man av formerna, humorn och de blanka färgerna. Sedan inser man att konstverken är världar, och man börjar orientera sig. Och därpå kommer en rekyl, för under de sensuella ytorna innehåller dessa världar lika mycket problem, ilska och melankoli som den värld vi är vana vid. Vi stannar till och undrar hur vi ska kunna fortsätta, men det är då – när vi tror att vi lämnats ensamma – som en tillförsikt fyller oss.

Så när ett konstverk skulle utformas tillsammans med barnen vid Jordbro parklek, var det naturligt att kontakta Mette Björnberg och Richard Johansson. I deras konst, liksom i Jordbro och i barnens berättelser, möts det vardagliga och det spektakulära. Man går in i en historia och kommer ut ur en annan. Och verket ”Juvelerna i Jordbro” innehåller också 125 barns vittnesmål om hur de och deras familjer på mycket olika vägar kommit till Jordbro.
Vi närmar oss verket som glittrar i parken, urskiljer mångfalden, söker och undersöker, ser både det vackra och det oroande, och vi känner absolut att vi inte är ensamma.

Po Hagström, konstkonsult och projektledare