Projekt Kännbart

Project: Kännbart
Time: 2015 - 2017

Project Kännbart was run from 2015 to 2017.
It produced numerous texts and I wrote most of them, with or without input.
All were also produced for audio guides and sign language.
Here are a few:
GENERAL TEXTS

UTAN SYN ELLER HÖRSEL
Kännbart utgår från övertygelsen att konsten har en unik förmåga att nå och beröra människor. I detta fall undersöker vi hur vi når varandra utan att syn och hörsel behövs. Vad sker med våra andra sinnen? Hur aktiveras de och vad får vi för upplevelser? Är våra upplevelser lika dana? Spelar det någon roll?

Att med hjälp av ny samtidskonst skapa möten mellan teckenspråksvärlden och konstscenen. Människor med dövblindhet står i centrum. Konsten är helt nyproducerad och utforskar nya tekniker och förhållningssätt för att man som döv, eller om man har en kombination av syn- och hörselnedsättning, dövblindhet ska kunna ta del av utställningen. 
Guidningar sker på svenskt teckenspråk och talad svenska. Kontakta den konstinstitutionen/det museum som Kännbart besöker för att boka guidning på teckenspråk eller guidning med tolk. I anslutning till utställningarna runt om i Sverige genomförs en mängd aktiviteter, såsom workshops, seminarium, föreläsningar, föreläsningar och kurser.

TEXTS FOR THE ESTABLISHED ARTISTS


RESONANT BODIES
JULIA ADZUKI med SINDRI RUNUDDE och TERESIA LINDBERG

Om konsten: Vi börjar i öster där solen går upp och det är vår. Här finns luftens element med de nya perspektiven. Vi fortsätter söderut. Det är sommar och i det varma gräset vilar ormen, läraren. I väst är det skymning och höst och vi har kommit till vattnets element. Vi lämnar invanda mönster, förlåter och går vidare i livet. Det hinner bli natt under vår resa norrut. Vi drömmer och de visionerna bär vi med oss på morgonen igen, när vi reser vidare mot öst.
Om konstnären: Julia Adzukis arbete utformas av det sinnliga och ömsesidiga utbytet mellan kroppen och dess omgivningar, efemära processer av is och snö och somatiska rörelsetekniker. Transformation och relationen mellan inre och yttre landskap är återkommande teman i Julias konstnärliga arbete.
Resonant Bodies utvecklades i ett utforskande tillsammans med Sindri Runudde och Teresia Lindberg. Med teknisk support från Patrick Dallard och Tor Söderin.

MEDICINHJULET
Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans

Om konsten: Detta medicinhjul är en fysisk struktur för att kunna göra andliga resor. Vi kan koppla upp oss mot en annan verklighet genom att känna trummans rytm i golvet, i en cirkel av grenar och hos de varelser som finns i de fyra riktningarna. De är väktarna av de fyra elementen: luft, eld, vatten och jord. Ta av dig skorna och vandra upp på konsverket.
Om konstnären: Lisa Jeannins och Rolf Schuurmans konst sträcker sig mellan det övernaturliga och den magiska realismen. Konstnärsduon delar en passion för att materialisera ideer, tankar och känslor. De skapar metaforer för orientering i det undermedvetna med hjälp av film, performance och skulptur. I samband med Kännbart byggde Lisa och Rolf egna trummor och gjorde trumresor för att hitta formen för verket. Rolfs guide är en buffel och Lisas är ett rådjur.

LA LUNA
MARI KRETZ

Om konsten: Träd har ett komplext system för att kommunicera med sin omgivning. Det sker med dofter, ljus och kemiska signaler. Träd känner av våra rörelser och intentioner. I La Luna möter vi en upp- och nedvänd trädrot som reser sig ur ett salongsbord. Bland de mörka knotigheterna gömmer sig skelettdelar och insekter och denna trolska scen betraktas av två väldiga huvuden. Slå dig ner på de någon av de lediga stolarna. Vidrör verket – de vibrationer som möter dig är trädet som kommunicerar. Du tar nu emot ett meddelande från en helt annan art.
Om konstnären: Mari Kretz skapar konst utifrån ljud och visuell åskådning. Ofta sker detta i samarbete med forskare och astronomer. Det kan röra sig om de lågfrekventa radiovågor som reser runt jorden och i djupet av rymden, likväl som de elektriska signaler som generas i våra organ. På så sätt försöker hon visualisera de knappt märkbara världarna omkring oss. I detta verk har Mari fokuserat på kännbart ljud som kommunikation, olika arter emellan.

FREKVENSOMFÅNG
Expedition till kroppens inre och yttre atmosfär
MATTI KALLIOINEN

Om konsten: Verket Frekvensomfång består av en hammock med 15 vibrerande motorer vars frekvenser skiftar enligt en viss sekvens. Detta utgör en fyra minuter lång resa genom den egna kroppen. Färden går genom en djungel av vågrörelser via snåriga disharmoniska tillstånd till harmoniska "platåer" där det är vilsamt att vara, och tystnader där efterklangen känns i kroppen. Svaga luftströmmar mot ansiktet accentuerar känslan av skiftande atmosfärer. Upplev verket i ett tillstånd av avslappning och koncentration.Slå dig ned och tryck på startknappen i höger armstöd. Efter sju sekunder startar sekvensen.
Om konstnären: Matti Kallioinen arbetar ofta med multisensoriska verk där rörelse, ljud och ljus samverkar till en helhetsupplevelse. Med enkla tekniska lösningar skapar han händelser i tid och rum som i huvudsak är abstrakta, men som pekar mot en djupt rotad ordlös förståelse (som t.ex. musik). I Kännbart har Matti undersökt om det är möjligt att närma sig någon form av abstrakt "dramatik" enbart via känselsinnet? I vilken mån är musikaliska begrepp som harmoni/disharmoni relevanta för haptiskt överförda vibrationer?

DRÖMSAMLAREN
MARIA LUOSTARINEN

Om konsten: Drömsamlaren är en farkost in i drömvärlden och en mötesplats för samtal. Hur känns drömmar och varifrån kommer de? Drömsamlaren registrerar, betraktar och fångar upp våra drömmar. Det kan vara våra vardagliga drömmar, mardrömmar eller de drömmar som på ett symboliskt sätt bearbetar våra smärtor. Men det kan även vara de stora, magiska, arkaiska eller absurda drömmarna som kommer till oss när vi tillsammans går in i det omedvetna och förlorar oss i drömlandskapet.
Om konstnären: Maria betraktar sin konst som ett fönster in till andra världar. Hon arbetar poetiskt i rummet och hon har tidigare iscensatt drömmar och hypnagoga tillstånd. Hennes narrativa konst kan utgöras av fotografi, målade objekt, balanserande möbler, magiska knutar och överlastade drömfångare. Ofta innebär detta arbete ett utforskande av platsers dolda flöden och historia.

SÖK
NADJA EKMAN med WALTER ENQVIST & MAJ-SOFIE ENQVIST

Om konsten: I verket Sök blickar vi in i en svartbränd skog. Vi betraktar landskapet, men där finns också en ung kvinna som i sin tur betraktar oss. Kanske når hon oss i högre grad än vi når henne, för vi känner doften av hennes buketter av citronmeliss och det är hennes hundar som upptar platsen i mossan som vi vill gå på. Välkommen att ta del av hennes värld, med alla sinnen.
Om konstnärerna:Nadja Ekman arbetar med fotografi, rörlig bild och installationer. Med ett närmast fenomenologiskt förhållningssätt undersöker hon gränsen mellan det synliga och det som inte syns, mellan det imaginära och det vi kan erfara med våra sinnen. För detta verk har Nadja samarbetat med Maj-Sofie och Walter Enqvist. De har utforskat hur fotokonst kan växa till något helt annorlunda.
Walter och Maj-Sofie är medlemmar i Synskadade Konstnärers och Konsthantverkares Förening (SKKF) och arbetar främst med taktila material som trä, metall och tovad ull.


TEXTS FOR ART BY PEOPLE WITH SIGHT- AND/OR HEARING DISABILITIES

BLÅ KONGO
SINDRI RUNUDDE
Om konsten: Hur låter en rörelse? Blå Congo är ett interaktivt konstverk där besökare kan uppleva både sig själva och sin omgivning. På denna scen upphävs den traditionella sinneshierarkin och det visuella behöver inte längre vara avgörande. Blå Kongo är en uppmaning till en ökad sensorisk stimulans i relation till vår kropp och dess rörelse i både vardagliga sammanhang och i sceniska framställningar.
Om konstnären: Sindri är utbildad inom cirkus och dans både i Sverige och utomlands. Han arbetar som frilandsande artist/konstnär och samarbetar ofta med andra konstnärer. I gränslandet mellan dessa olika praktiker uppstår nya möjligheter som kan ta sig olika uttryck. Vid 24 års ålder utvecklade Sindri Lebers sjukdom och idag har han endast perifert seende. Med verket Blå Kongo motarbetar Sindri funktionsnormer och vill skapa utrymmen för nya sätt att tänka och uppleva.

STRANDEN
ADELE KARLSSON

Om konsten: I verket Stranden gestaltas de nykläckta sköldpaddornas första färd från värmen i sanden till havets omslutande trygghet. Sträckan innebär både exponering och utsatthet för varje individ. Når alla fram?
Om konstnären: Adele Karlsson är ledamot i Dövblind Ungdom (DBU). Hon är utbildad serietecknare och illustratör och studerar till teaterpedagog på Örebro universitet. I projekt Kännbart har hon arbetat med verket Stranden och vill med sitt konstverk belysa de svårigheter som personer med dövblindhet möter i samhället.

LIVET I SPETSEN
RAISA UOTILA

Om konsten: Metall är hårt men i detta verk har det antagit mjuka former. Bottenplattan där gestalten står illustrerar ytan som individen tar. Det spetsiga i verket speglar livets olika mönster. Verket Livet i spetsen sammanfogar filosofi med taktilitet. Välkomna och känn!
Om konstnären: Raisa Uotila har tidigare erfarenhet av att skapa i bild, lera och textil och har ställt ut sina alster både nationellt och internationellt. I Kännbart har Raisa för första gången arbetat med metall som konstnärligt material och har valt att bearbeta metallen till enkla former. Raisa är medlem i Konstnärernas Riksorganisation (KRO) samt i Konstrundan i Blekinge.

JAG - HAVET, DÖVBLINDHET - SAMHÄLLET
BERT LIJLEHOLM BRÄNNSTRÖM

Om konstverket:I Kännbart har Bert utvecklat sin berättarkonst så att den ska passa alla, även de som inte kan svenskt teckenspråk. Bert berättar bl.a om känslan av att av att tappa kontrollen över sitt liv. Han beskriver sin kamp, de hinder och det utanförskap som han upplever i samhället på samma sätt som havet kan få dig att tappa fotfästet.
Om konstnären: Bert är en västerbottning som trivs i Göteborgs kultursfär. Han föddes med Ushers syndrom vilket innebär att Bert är döv och har nedsatt syn. Idag är Bert ordförande i FSDB Väst. Han är aktiv inom teaterföreningen GÖTT (Göteborgs teckenspråkiga teater) och är även känd från SVT-produktioner, bl.a. den teckenspråkiga julkalendern ”Julexpressen”. Bert var en uppskattad guide av utställningen Kännbart på Göteborgs stadsmuseum.

GAME OF LIGHTS
CAMILLA HÖGBERG

Om konsten:
Ett svart hål är resultatet av en kollapsad stjärna. När ett starkt ljus slocknar kan en enorm kraft uppstå; ett intet som får hela galaxer att rotera med sina stjärnor omkring sig. Ett svart hål omges därför av stor mystik – vad förgörs, vad består och vad återuppstår? Camillas verk i Kännbart utgår från detta svarta hål. Det omgärdas av en spiral av gnistrande mosaik som sprider sig som vingar och formar en kropp. Dess kedjor fjättrar inte utan följer med lätthet med på den okända färden.
 Om konstnären: Camilla Högberg är hörselskadad och växte upp på landet och i de omgivande skogarna fann hon material att experimentera med. Camilla har alltid skapat och i vuxen ålder utbildade hon sig till grafiker. När hennes syn började svikta sadlade hon om till socionom. Fascinationen för färger och ljus har aldrig försvunnit och i Kännbart kombinerar hon detta med sitt intresse för yttre och inre rymder. 

NÄR MAN FINGRAR PÅ ANDRAS HUS
FRIDA THEOLINDA INGHAMN

Frida har i många år arbetat med foto, text och textil. Som journalist, tidnings-redaktör och informatör har hon ansvarat för publikationer. Hennes hattar har bl.a. ställts ut på Örebro läns museum. Men som “förstärkare” är det Fridas egna texter som tar plats i det konstnärliga sammanhanget. På bloggen ettgottliv.com finns fler av Fridas texter. Vad är ett gott liv och vem får ha det? Den som bryter mot funktionsnormen lever på andra villkor än sin omgivning. Vad får ingå? Karriär, föräldraskap, kultur, resor, sexliv?  Vem bestämmer och vad är att be om för mycket? Hur får man egentligen ett gott liv på annorlunda villkor? 

FRÅN ALLT SOM ÄR TUNGT
FRIDA THEOLINDA INGHAMN

Om verket:
Den som bryter mot funktionsnormen lever på andra villkor än sin omgivning. Vad får ingå? Karriär, föräldraskap, kultur, resor, sexliv?  Vem bestämmer och vad är att be om för mycket? Hur får man egentligen ett gott liv på annorlunda villkor?
 Om Frida: Frida har i många år arbetat med foto, text och textil. Som journalist, tidningsredaktör och informatör har hon ansvarat för publikationer. Hennes hattar har bl.a. ställts ut på Örebro läns museum. Som “förstärkare” är det Fridas texter som tar plats i det konstnärliga sammanhanget. På bloggen ettgottliv.com finns fler av Fridas texter.

TRÄDETS SINNE
GABRIEL JIM NAL

Om konsten: Världen och samhället bygger på normer och förväntningar. Är en tårta alltid en tårta - eller? Gabriel har skapat ett konstverk som lockar och hotar med sina smaker, dofter och visuella effekter. Publiken på invigningen lär ha ätit upp en del av tårtan. Vad gömmer sig mer? Blir ditt begär större än din rädsla för vad som är rätt och fel?
Om konstnären: Som kreativt barn tyckte Gabriel om scenkonst genom att regissera och spela teater. Som vuxen har han arbetat med bl.a. scenografi, attribut, mask/peruk för exempelvis Riksteatern. Idag arbetar Gabriel på Utbildningsradion och driver parallellt FOTAMIG med ett team, som bl.a lanserat fotoboken "13 kvinnor i tystnadens Sverige". I Kännbart har Gabriel kombinerat sin skicklighet som konditor med sitt yrke som kreatör.

TAKTILT MÅLERI
GRACIELA GONZALO-SUNDSTRÖM

Om konsten:
Graciela har medverkat i projekt Kännbart sedan 2015. Här visar hon målningar i anslutning till Kännbarts intervju med henne. Tekniken “taktilt måleri” har utvecklats av Graciela tillsammans med projektets curator Annika Ottander, och har sedan dess spridit sig genom kurser och studiecirklar på olika orter i Sverige. Gracielas måleri innefattar vågor som slår mot land, blommor som sträcker sig mot solen och fåglar som kanske lämnar sina bon. Det sträcker sig från uppväxten i Argentina till livet i Stockholm idag.
Om konstnären: Graciela är född utan hörsel i Argentina. Sedan hon kom till Sverige har även synen svikit henne och ett nytt kapitel med nya utmaningar började. Graciela har tidigare arbetat med keramik och foto. Hennes fotografier kan nu ses i utställningen ’Taktilt foto’, som ställs ut på ABF Stockholm i höst. I Kännbart har hon förutom måleriet även skapat en stor skulptur för entrén.

MANNEN OCH KONSTEN
JOEL GUSTAFSSON

Om konsten:
Att ta plats är att utsätta sig själv. Att uppsöka offentliga miljöer iklädd en kroppsstrumpa är att utsätta sig ytterligare. Joels undersökning av det offentliga mötet har även en ytterligare aspekt, för Joel hör inte. När folk vill ta reda på vad som pågår, så hör inte Joel vad de säger. Mycket sällan kan den andre parten teckenspråk, eller förstår ens att Joel använder teckenspråk. Joels verksamhet undersöker således våra begränsningar i att kommunicera. 
Om konstnären: Joel är hörselskadad. Han har alltid varit intresserad av konst i olika former. Han har gått kurser inom dans, film och teater. Att sy och skapa kläder till s.k. cosplay är också ett av hans intressen. 

HUR KORKAD FÅR MAN BLI?
MIKAELA NILSSON

Om boken:
“Hur korkad får man bli?” är Mikaelas första utgivna roman. Den handlar om Ellinor som är 14 år, och om det tumult som kan uppstå. Både kärlek, utanförskap, vänner och familj utsätts för prövningar i denna bok. Du kan köpa boken för 139 kr. Ni betalar i Scenkonstmuseets butik på plan 1. Där det även finns fler böcker.
Om författaren:
Mikaela arbetar som skribent på funkar.skane.se där personer med olika slags funktionsnedsättningar skriver om sina liv. Sedan 2012 skriver Mikaela dessutom på sin blogg www.mikaelasliv.webblogg.se. Där kan alla ta del av hennes tankar kring det som händer i hennes liv. Välkomna.

DET SÄGS ATT MAN HÖR FÅGELKVITTER
ULRIKA AHLQVIST

Om konsten:
”Att höra” betyder mer än att kunna uppfatta vad som sägs. Upplevelsen av att höra havets vågor eller vindens sus ger t ex djupare kontakt med naturen och vårt inre liv. Att vara hörselskadad gör att man går miste om mycket i samspelet med omgivningen. Men ibland händer det saker som underlättar, trots allt! På podiet finns även en dikt. Även denna finns som ljudspår, punktskrift och på teckenspråk.
Om konstnären: Ulrika Ahlquist ägnar sig gärna åt musik, texter och kreativt skapande. Hon ser en möjlighet att i kombination av dessa uttryck få fram en mer komplett känsla av något. Ulrika har ofta med människan i sina bilder/ verk. Hon vill gärna skapa värme och glädje, men som syn- och hörselskadad ser hon också möjligheten att belysa människors olika situationer genom konsten.

FRÅN ÖGATS MÖRKER TILL KÄNSELNS LJUS
BIRGITTA DAHLSTRÖM

Om konsten: Textil konst har förmågan att pendla mellan den platta bilden och det rumsliga objektet. Textil är dessutom ett levande material som kan ta sig friheter. Det förutsätter både kontroll och lyhördhet hos konstären. Kontraster mellan det skira och det kompakta har alltid kännetecknat Birgittas konst, liksom ett behov av att utmana det egna arbetet. De verk som visas i Kännbart var en gång gjorda för ögat, men vill nu möta dina fingrar.
Om konstnären: Birgitta har verkat som konstnär sedan början av 80-talet och har varit en central del av Göteborgs och Sveriges konstscen sedan dess. Hon har arbetat med design, textil, måleri och alla slags material. Idag, med svikande syn, har hon börjat utforska sitt arbete med andra sinnen än synen.

MAMA CLOUDIA
CECILIA ARTEMICIA RAMSTEDT

Om “Mama Cloudia”: Med försiktiga fingrar får du känna på hennes olika ytor och strukturer. Välkommen att sitta en stund i hennes famn och gunga i doften av trygghet.
"Flytande bland genomskinliga droppar
Vilar jag i tyngdlöst element.
I virvlande ångor av vatten
bärs doften till ditt hem."
 Om konstnären: Cecilia Artemicia Ramstedt har länge levt insnärjd i en stor kärlek till trådar. Hon tycker mycket om att arbeta med textila material och pärlor i alla regnbågens färger, bl.a. i skapandet av hattar och historiska dräkter. Hon är också utbildad Aromaterapeut och använder dagligen sina kunskaper om örter, kryddor och blommor för fröjd och hälsa.

ETT LITET LIV
HARRY ROZENTAL

Om konsten: Alla människor bär med sig sina egna, och till viss del andras, livsberättelser. Dessa är vanligtvis ganska kronologiskt sorterade, men i Harrys konst dyker de upp på egna villkor och börjar agera på nya sätt sinsemellan. Där finns den otrolige hunden som fadern kanske, eller kanske inte, växte upp med; grisen med sin laddning för en judisk familj; spelmännen, resorna och alla dessa “birds”.På många sätt är Harrys bilder en omfattande hyllning till hur gränslöst ett litetliv kan vara.
Om konstnären: Harry upphörde med sitt måleri för 20 år sedan när hans syn vacklade men har under senare år upptäckt att det fungerar att skapa bilder med kol. I hans bildvärld möts scener ur hans liv med väldiga djur i mystiska situationer. I Kännbart växer denna bildvärld, både i omfattning och skala.