When worlds don't collide, but overlap

Venedigbiennalen pågår till 24 november och KC Öst har besökt den massiva utställningen.Årets biennal i Venedig utgår från människans olika sätt att orientera sig i världen, samt vilka verktyg och uttryck vi skapar för denna kartläggning. Det kan gälla det obegränsat omfattande eller det begränsade privata. Det kan röra sig om det undermedvetna, det krasst vardagliga eller det mystiska.
Genomgående för de hundratals verken är att de för oss via en osnitslad bana genom den allmänmänskliga jakten efter en förståelse för omvärlden, ofta med maniska uttryck. Vad som däremot inte är genomgående för verken i årets biennal är huruvida det är konst eller inte: många verk är inte konst, viss konst är inte skapad av konstnärer och i vissa fall tycks konstnärerna inte haft för avsikt att göra konst. Curator Massimiliano Gioni har blandat alla uttryck han funnit intressanta, oavsett verkens upphovshen.

Biennalen är enorm. 88 nationer är representerade, biennalområdet täcker 107 400 kvm och är dessutom spridd till 36 platser runt om i staden. Kvalitén hos satellitverksamheten är oerhört skiftande men i bästa fall är det väldigt bra, och i värsta fall får man ändå besöka Venedigs annars stängda palats och innergårdar på sin exkursion.

Så sammantaget lyder min rekommendation: Den som har tid och råd att besöka Venedig några dagar i höst, gör det! Det finns väldigt mycket bra konst i Venedig just nu, och undviker man turisthaken så kan man få sitt livs pasta på köpet.


Po Hagström
Styrelseledarmot KC Öst