ÄLVGRÄS

Artist:
Johanna Byström Sims
Place: Stigbygeln, Botkyrka
Inauguration: 6 October 2017


botkyrka_alvgras_13

Johanna Byström Sims about her piece:
Berget står som en uråldrig väktare täckt med mossbevuxna stenbumlingar. I bergets skugga är stämningen trolsk och det vore en naturlig plats för skogsväsen att befinna sig på och slå rot. I den fornnordiska mytologin finns älvor; vitklädda väsen som dansar i månskenet och de bor i skogar, källor och älvar. En senare tradition är att älvorna hör ihop med blommor och att varje blomma har sin älva.

August Strindberg skriver i boken
Ett tusen år av svenska bildningens och sedernas historia om Älvgräs "som luktar honung, och odört, vilken gör människor och djur galna och därför ägnas Oden [...]". Vid bergets fot växer en tuva älvgräs; den kan vara planterad av älvor, eller så är den ett naturväsen i förklädnad. Under dagen står den vilsamt bland träden och när natten kommer så vaknar den till liv och gnistrar. Det är Stigbygelns egen älva som leker i månskenet.

botkyrka_alvgras_07

botkyrka_alvgras_10

botkyrka_alvgras_11

botkyrka_alvgras_12

Process:
Djamila and her staff was really engaged when we discussed what art could do for them. But then they, together with the Botkyrka art council, chose
Johanna Byström Sims for the job, and Johanna really pushed the project forward.

botkyrka_alvgras_05

stigbygeln_maj

botkyrka_alvgras_06

Pasted Graphic

Art program more