DJURET / LAMMET / VINDFLÖJEL

Artist: Amalia Årfelt
Place: Nyckelpigan preschool, Tattby, Nacka
Inauguration: 2012

nacka_tattby11
nacka_tattby10

Hösten 2012 flyttade förskolan Nyckelpigan till nya lokaler i ett naturskönt område i Tattby. En arbetsgrupp resonerade kring vad konst skulle kunna bidra med till en så god miljö och till sist kontaktade man konstnär Amalia Årfelt.
Även om natur i sig är besjälad så kan man öka barns möjligheter att vistas och agera genom att ”befolka” naturen. Amalia skapade därför två djur för förskolan: Ett litet lamm som vilar på en klippa, och ett stort leende djur som bredbent uppmanar barnen att klättra upp på dess rygg eller huka från regnet under dess mage.
Amalias konst är inte ”placerad” i naturen – den vistas där, som du och jag, och det är så vi kan möta den.
(Text: Po Hagström)

Following pictures: The pre school as a building site / Amalia presents her sugestion / inauguration
nacka_tattby01
nacka_tattby02
nacka_tattby03
Art program more>>