VI - DE LEVANDE

Artist:
Åsa Elieson
Place: Älta kulturknut, Nacka
Inauguration: 8 Jan 2014


alta_08

Konstnär Åsa Elieson har skapat ett nytt unikt konstverk för Älta kulturknut. Det inleddes 2013 med att konstnären – i skepnad av nomaden Samson Lasko och arkivarien Barkman – tillsammans med boende i Älta undersökte och diskuterade platsens historia och samtid. Dessa informella historier har nu blandats med Ältas offentliga historieskrivningen i konstverket Vi, de levande: ett interaktivt videoverk där man som besökare guidas på en vandring kring Älta centrum medan verket spelas upp på en iPod som man bär med sig.

Åsa Eliesons verk, en s.k. ”video walk”, låter den befintliga platsen fyllas med ny innebörd. Det handlar om minne, glömska, dolda berättelser och om hur en och samma plats kan vara flera olika platser, beroende på vad vi vet om dem och hur vi rör oss genom dem under skiftande årstider. Delar vi en plats om vi delar platsens historia? Och hur väl kan vi känna en plats, lika väl som en människa (och hur väl är det)?
En plats följer ingen sammanhållen dramaturgi utan är ett sammelsurium av händelser på sinsemellan korsande och överlappande tidslinjer. Befolkat, ja, av människor som lever och dör, föds, flyttar, verkar, ger liv och tar, bygger och river och slutligen försvinner för att lämna något slags tomrum efter sig. Platsens namn kan förändras, nya gränser dras och gamla försvinner och ägarförhållanden skiftar. Träd kan huggas ner, broar byggas, vattenytan stiga och sjunka, men själva platsen på jorden finns där trots allt!
Verket
Vi, de levande lyfter fram flera av dessa dolda berättelser och blottlägger samtidigt hur vår okunskap kan användas som ett rum vi själva kan befolka, i fantasi, ord och handling.

(Press text, Po Hagström / Åsa Elieson)


Performance:

alta_01
alta_02
alta_03
alta_04
alta_05
alta_06

Inauguration:
alta_07
nacka_alta_po

Part of the piece indoors:
nacka_alta_asaplakett

Press:
alta_press2alta_press1
alta_press3
alta_press4
Art program more>>