ROSE

Artist:
Monika Larsen Dennis
Place: Järla skola, Nacka kommun
Installation: 4 Dec 2014
Inauguration: Jan 2015

consultant_jarla_dove

dove_ny


Installation day:
consultant_jarla_05
consultant_jarla_06
consultant_jarla_07
consultant_jarla_08
consultant_jarla_09
consultant_jarla_10
consultant_jarla_11
Art program more>>