Introduction day, Borås

kannbart_boras

Date: 21 March 2017
Location: Borås art museum
Arranger: Borås art museum
More: https://www.abf.se/kannbart

09:30 – 10:00                                 Mingel och macka
10:00 – 10:15                                 Välkomna! Presentation av dagen och samtliga deltagare (Anna)
10:15 – 10:30                                 Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag (Po)
10.30 – 11.00                                  Konsten i Kännbart (Po)
11.00 – 11:15                                  PAUS
11:15 – 11:30                                  Dövblindhet – vad betyder det? (Sarah)
11:30 – 11:45                                 Bemötande och kommunikation (Sarah)
11:45 – 12.15                                  Workshop: Att uppleva med tre sinnen
12:15 – 13:15                                  LUNCH
13:15 – 13:45                                  Samtalstid: reflektioner från workshop (Sarah)
13:45 – 14:00                                  Lokal, hjälpmedel, teknik, information och checklistor (Po)
14.00 – 14.15                                  Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet (Anna)
14.15 – 15:00                                 Samtalstid: öppet för deltagarna att nätverka med varandra och Kännbart