Education day Gothenburg

kannbart_goteborg_010

Date: 6 Oct 2016
Location: Gothenburg city museum
Arranger: Gothenburg city museum / Kännbart
More: https://www.abf.se/kannbart

08:30 – 08:45 FSDB Väst – Bert Brännström hälsar välkommen
08:45 – 09:00 Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag
09.00 – 09:45 Konsten i Kännbart med
Po Hagström
09:45 – 10:15 Mingel och macka
10:15 – 10.30 Dövblindhet – vad betyder det?
Sarah Remgren
10:30 – 11.45 Workshop: Att uppleva med tre sinnen
11:45 – 12:45 LUNCH till självkostnadspris
12:45 – 13.30 Funktek & Kännbart om tillgänglighet: lokaler, hjälpmedel, teknik, information
och checklistor,
Po Hagström och Lilian Olsson Paunovic
13.30 – 14.00 Dövblindteamet VGR –
Tove Wrånge och Kent Hedesström
14.00 – 14.30 Avslutning. Information från Göteborg stadsmuseum om Kännbart – vernissage
14.30 – 15:00 Samtalstid: öppet för deltagarna att nätverka med varandra och Kännbart.