ODLA! DEN BLÅ PLANETEN
12 May - 21 October 2012

The public exhibition at Botkyrka art hall


The artists
Katja Aglert, Antonio Scarponi, The New Beauty Council brought with them the material from the NESS conference 2011, and new artists joined us. Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans worked together with Linda Soneryd from Stockholm University to build an art piece from the research in NESS, Julia Adzuki build living art and Kultivator added their project Top Soil.

Images from the opening
more>>
Fittja Open September 2012
more>>

odla


Bla_planeten-1
Bla_planeten-2
Bla_planeten-41
Bla_planeten-17
bla_planeten-4
Bla_planeten-11
Bla_planeten-23
Bla_planeten-25
Bla_planeten-30

Bla_planeten-32
Bla_planeten-34
Bla_planeten-40
Bla_planeten-14
Bla_planeten-38

Akt I: en grön utställning, 12 maj – 30 juni, 1 aug – 21 okt, 2012 i Botkyrka konsthall
Odla! Den blå planeten är den första akten i projektet som består av:
Akt I: Den blå planeten – en grön utställning tar avstamp i grundläggande frågor kring samhälle och miljö. Utställningen på Botkyrka konsthall visar ett flertal exempel på konst som är arkitektur, berättelser och frågor, funktionell och alternativ stadsplanering på en och samma gång.
Akt II: Fittja Open 2012 är ateljéprogrammet Residence Botkyrka som utmanar vad konst i det offentliga rummet kan vara. Årets upplaga av Fittja Open är en skördefest med extra allt; restauranger som uppstår för en dag, gerillakompostering eller varför inte en guidning till Fittja som lika gärna kan tolkas som en performance i rymden.
Curatorer: Po Hagström, Katrin Behdjou Söderlund, Joanna Sandell
Foto: Isabel Löfgren