COLLISION FREQUENCY INCREASED

Titeln för utställningen är taget från ett forskningsprojekt som undersökte vad som händer när stora mängder fladdermöss måste flyga i begränsade utrymmen med öron och ögon förbundna.
Resultatet: Collision Frequency Increased.
Detta är bara ett av många exempel på människans strävan efter ”visshet”, där framför allt andra arter – levande, utrotningshotade, sedan länge utdöda eller uppfunna – används i vår strävan efter att förstå varje liten del av världen och hur den fungerar. I förlängningen syftar denna ibland måttlösa forskning till att positionera oss själva. Vi ringar in vår egen art genom att undersöka det som omger oss.
Po Hagström har sedan 90-talet samlat på artiklar om djur ur olika dagstidningar och nu presenterar han för första gången ett hundratal utdrag av detta växande arkiv. De olika perspektiven och skalorna blandas och möts, samt ekar mot övriga verk.

collision_wall_01
collision_wall_02

collision_wall_03

collision_small_hundarcollision_small_apancollision_small_musmammacollision_small_frimarken

collision_small_duvacollision_small_stalinCollision_cat

collision_karponskan_install1collision_karponskan_install2

Collision_gallerise_02-2

collision_karponskan

collisionEvolution

Collision_primateplaymate

Collision_100_6296_web

Collision_card

collision_Eurasia_web

collision_concise