VITALIZE OR NEUTRALIZE? In search for a revealing example
Video (4 min).
Collaboration with Janna Holmstedt (Trial and Error)


Filmen problematiserar kring utsmyckning i det offentliga rummet. Behöver vi utsmyckning på offentliga platser? Hur är det med den utsmyckning som redan finns i vårt offentliga rum? Olika röster ger liv åt en rad sådana frågor, under tiden visas en del av Stockholms många skulpturer i offentlig miljö.Exhibition: ”Vårsalongen”, group exhibition, Liljevalch, Stockholm, Sweden. link>>