My Image
Po Hagström - TA PLATS! art

TA PLATS! – THE ART

TA PLATS! is an art project.
It is run with a dual agenda and any number of methods, in order to empower and inspire to enhanced accessibility.
The art has not, never, (I repeat) been adjusted. We have engaged artists who's practices has been extra interesting for this context.
Some of these were exclusively part of the first exhibition at Kulturhuset, Stockholm 2010. Some art pieces have been part of the whole tour, and yet some has stepped in and out.

Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans: The Visitors


Installationen The Visitors visades på Rum för barn och bestod av 2 filmer och 3 skulpturer. Filmerna “A tortoise and a traveler” (2009) och “Enlightened Encounter” (2010) är gjorda i stop-motion animation med super-8 och dv och visas efter varandra i en loop . Skulpturerna är porträtt av de 3 varelserna som medverkar i “Enlightened Encounters”. Verket kommer inleda en ny satsning på konstvideo på Rum för barn, hösten 2010. www.lisajeannin.com

Jacob Dahlgren: The Wonderful World of Abstraction

Jacob Dahlgrens verk är en fem gånger sex meter stor volym av skira sidenband, och på Kulturhuset var det placerat i Läsesalongen. Precis som i litteraturen kan man i Dahlgrens verk förlora sig, gå lustfyllt vilse, möta ansikten man inte kände till och finna mönster i sitt eget sätt att röra sig. www.jacobdahlgren.com

Felix Gmelin: Tango

Tango was part of the whole tour.
"Slingan" är en permanent linje i golvet på Händelseriket som kan följas av sk. "akka-plattor" -plattor som man enkelt kan ställa rullstolar på och som sedan körs med hjälp av en enkel kontakt. Människor som annars alltid blir burna eller körda har här möjlighet att själva röra sig. Felix Gmelin har använt Slingans system så att akka-plattan dansar tango. Läs mer om ursprunget till verket på
www.KMAS.se

Lisa Torell: De finns, men de syns inte direkt

Detta är en kompakt ljudinstallation, som ett slags tittskåp i skala 1:1, där man kan sitta och lyssna på en saga om de djur som lyckats anpassa sitt beteende till det urbana livet. Man kan på olika sätt ta del av både bäversnack, läten och annan kommunikation. www.lisatorell.com

Performing Pictures: Ungar som lyfter

Performing Pictures består av Geska Helena Brečević och Robert Brečević. I sin senaste videosvit som visas inom TA PLATS! har de valt att presentera ungdomen, den lovande, i Kulturhusets två hissar. Ungarna växer upp fortare än kvickt, varthän bär det av, kan man undra. The only way is up! www.performingpictures.se

Musikmuseet: Fnittrofon

Musikmuseet framhålls ofta som Stockholms mest tillgängliga kulturinstitution. När detta kommer på tal nämns oftast den "skrattande skulpturen" som finns i Lirum, deras interaktiva ljud- och musikrum. För TA PLATS! skapade Musikmuseet ett syskon till den skrattande skulpturen, inspirerad av formen hos en violinharpa från 1800-talet. Fnittrofonen är ett skrattande musikinstrument för en eller flera spelande.Den har en len träyta och när den berörs tar osynliga sensorer upp rörelserna och omvandlar dem till skratt och fnitter. När flera sensorer triggas samtidigt uppstår nya ljud. www.musikmuseet.se

Glimpse: Global Glimpse

Glimpse består av Alvaro Campo, Malou Bergman, Nadja Ekman och Mattias Larson. Deras verk i TA PLATS! är en interaktiv videoinstallation, bestående av en specialtillverkad ballong som täcks av projektioner från Glimpse animerade fotografiska porträtt. Installationen fungerar också som interaktiv aktivitet där möjlighet finns att låta sitt ansikte bli projicerat på ballongen. www.glimp.se

Maud&Leth: Hemligheter om Sverige
tp_jh_maud0026leth_01
Maud&Leth består av de danska konstnärerna Maria Maud Borup Petersen och Lene Leth Rasmussen.
Deras verk utgick från en box placerad inne i Läsesalongen. I boxen kunde besökare lämna sina nedskrivna hemligheter och i maj öppnades boxen. Hemligheterna trycktes på affischer och presenterades i Läsesalongen och i det offentliga rummet i Stockholm.
Läsesalongen används i hög grad av icke-svenskar; några har kanske levt länge i Sverige medan andra anlänt nyligen. "Hemligheter om Sverige" avser att ge dessa människor, liksom andra som lever i Sverige, möjligheten att göra sin röst hörd och anonymt kommentera, kritisera eller ifrågasätta svensk kultur och svenskt samhälle utifrån denna offentliga institution.
Anonymiteten tillsammans med ordet "hemlig" ska locka människor att skriva ned tankar och kommentarer som de annars kanske skulle betrakta som tabu eller, av något annat skäl, skulle undvika att uttala offentligt.
"Hemligheter om Sverige" blir alltså en sociologisk studie av relationen mellan befolkning och samhälle, genom att avslöja ocensurerade tankar om kultur, samhälle och människor i Sverige.
tp_hemlig_08-0028kopia0029
tp_hemlig_09-0028kopia0029

Jesper Norda: Shelter
tp_jh_jespernorda_01
tp_jh_jespernorda_02
tp_jh_jespernorda_03
Ett piezo-element är en liten metallplatta med en keramisk eller kristallisk yta. Det används tex som högtalarelement i små elektroniska apparater, man kan också använda det till kontaktmikrofoner. Det är enkelt att använda som högtalare, anslut plus till keramik/kristall-ytan och minus till metallytan. Om man fäster metallplattan på olika föremål eller material så fortplantar sig ljudet ut i materialet. Materialet i sig blir som ett ljudmässigt filter, det påverkar ljudet genom sin beskaffenhet. I utställningen på Kulturhuset arbetade Jesper Norda med en fönstervägg som vetter mot Hötorget. www.jespernorda.com

Ola Nilsson: Fortune teller
tp_jh_olanilssson_02
tp_jh_olanilssson_03
tp_jh_olanilssson_04
tp_jh_olanilssson_05
tp_jh_olanilssson_06
Ola Nilssons verk är kanske ett av de största som någonsin byggts på Kulturhuset. Det började längst upp på översta våningen och slingrade sig genom rulltrapporna ned till våning 2. Fokus för många av Ola Nilssons arbeten har varit just ”spelet”, hur människan väljer att interagera med sin omgivning när förutsättningarna är mer eller mindre formulerade. Hur människan agerar i ett demokratiskt samhälle är på många plan liknande det som sker i interaktion med spel eller i lek. Man kan se det offentliga rummet som en spelplan för att förflytta tanken och definitionen av ett offentligt rum som tar spjärn mot det privata.
Spelet Fortune Teller beskriver/problematiserar begreppet lycka och livsöde utifrån konceptet vinnare/förlorare. Fortune Teller kopplar spådomen till mina val i livet: om jag väljer rätt går det mig väl, men tänk om jag har satsat fel? Vad händer när jag vinner? Nu finns spelet som vet svaret. Samtidigt lockar spelet till lek och samvaro med en sorts klåfingrighet som upplevs som befriande: spelaren är meningssignalerande och är med sitt deltagande med och skapar verket.
Var och ens berättelse har stor betydelse för effekterna av
Fortune Teller där fragmentisering och olika utsagor utgör värdet, snarare än en sammanhållen sanning. På Kulturhuset visades ett till synes enkelt kulspel med en kula i varsin bana; snabbaste kula vinner. Men varför är det så svårt att förutse vinnaren? Finns det en logik? Kan jag som deltagare styra vilken kula som vinner och i så fall hur/varför? Spelet avslutas med att spelarna får ett kvitto med sin spådom. http://ola-nilsson.se