My Image
Po Hagströmt - TA PLATS! organisation

TA PLATS! was initiated and curated by Po Hagström.

tp_line
OWNER:

logo_kfr

KONSTFRÄMJANDET Folkrörelsernas Konstfrämjande är en ideell organisation som startade 1947, en folkrörelse med huvuduppdraget Konst för alla. Idag består organisationen av ett riksförbund och ett nätverk av tio distrikt i Sverige. Förbundsordförande är Eva Arvidsson. Konstfrämjandet arbetar med professionella bildkonstnärer i projekt som SKISS, Konsttelefonen, Konst med alla sinnen och med utställningar. SKISS har pågått sedan 2005, där konstnärer arbetar med och i sociala strukturer på arbetsplatser. Ett forskarteam följer detta arbete utifrån hälsobegreppet. Konst gör skillnad. Konstfrämjandet arbetar med att finna nya vägar och nya arenor för konst och konstnärer att verka på. Konstfrämjandet arbetar nätverkande i nära samverkan med organisationer, studieförbund, kommuner, landsting, regioner. Konstfrämjandet visar på konstens möjliga kraft. www.konstframjandet.se

tp_line


MAIN PARTNERS:


logo_aa

ALLMÄNNA ARVSFONDEN Arvsfonden stödjer ideella organisationer och andra frivilliga sammanslutningar som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. www.arvsfonden.se

logofub-2

FUB FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB har 27 000 medlemmar och finns i hela landet. www.fub.se

logo_surra

MEDIS 5 Medis 5 är en kulturverksamhet i Medborgarhuset i Stockholm. På Medis 5 skapas visuella, musikaliska och poetiska upplevelser för alla. I TA PLATS! verkar Medis 5 i en egen arbets- och utställningsstation på Teaterhyllan. Video, utställningar, poesi, teater och samarbeten med andra verksamheter kommer pågå fortlöpande under utställningen. www.medis5.se

tp_line


OTHER PARTNERS:


logo_folketshus

FOLKETS HUS OCH PARKER Riksorganisationen Folkets Hus och Parker bildades så sent som år 2000, men organisationens rötter sträcker sig ända tillbaka till 1800-talets slut då de första folketshus- och folkparksföreningarna kom till. 1905 bildades Folkets Parkers Centralorganisation och 1932 lades grunden för Folketshusföreningarnas Riksorganisation. Folkets Hus och folkparkerna byggdes för att bereda plats för arbetarrörelsens kulturella och demokratiska utveckling, en idé som lever vidare än idag. Folkets Hus och Parker samlar varje år över 50 miljoner besökare, vilket gör organisationen till Sveriges största mötesarrangör. Bland medlemmarna finns Folkets Hus, folkparker, biografer och ett 20-tal av landets festivaler. www.fhp.nu

logo_sll HANDIKAPP & HABILITERING Handikapp & Habilitering inom Stockholms läns landsting erbjuder råd, stöd och behandling till personer med funktionsnedsättningar. Handikapp & Habilitering driver bland annat Händelserikena Korallen och Lagunen samt Forum Funktionshinder. Händelserikena riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med flerfunktionsnedsättningar. Personalen arbetar med en speciell sinnesstimuleringsteknik och har ca 4000 besök per år. Projektet "Konst med alla sinnen" drevs på händelserikena 2007-2009 och ligger till grund för projektet TA PLATS. Forum Funktionshinder är ett nytt informations- och kunskapscenter om funktionshinderfrågor med bibliotek, rådgivning, utbildning och andra arrangemang. Det är öppet för alla intresserade. Läs mer: www.habilitering.nu.

logo_ili

INDEPENDENT LIVING INSTITUTE (ILI) ILI är den svenska och europeiska Independent Living Institute-rörelsens tankesmedja. Den drivs och kontrolleras av personer med funktionsnedsättningar. ILI arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättningar till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, konsultinsatser och utvecklingsprojekt. ILI arbetar för att påverka socialpolitiken i riktning mot dessa mål. ILI arbetar tillsammans med andra organisationer som stöder dessa mål på lokal, nationell och internationell nivå, inklusive självhjälpsgrupper i u-länder. www.independentliving.org

logo_iris.jpg

Iris media Iris Media har sedan 1955 omvandlat allt som ögat kan läsa till ljud och tal. Det året skapade de den första kassettboken och 1986 världens första ljudbok. Iris producerar taltidningar och böcker, har en omfattande röstbank och syntolkar både filmer och miljöer. www.iris.se

logo_kfrsthlm

KONSTFRÄMJANDET STOCKHOLMS LÄN Konstfrämjandet har påbörjat ett förnyelsearbete för att driva nya konstprojekt i Stockholm, med fokus på det offentliga rummet. Nya styrelsemedlemmar bestående av socialt engagerade konstnärer kommer på Kulturhuset att medverka dels via kontakt med konstnärer och även med ett projekt på Rum för barn. http://konstframjandet-sthlm.com

logo_khc
KONSTHALL C Konsthall C är en konstnärsdriven institution i Hökarängen, med ett utåtriktat och samhällsfokuserat program. Där behandlas ideologi, historia och arkitektur och nyligen drevs projektet Konsthall SE där man undersöker synskadades möjligheter att nå konst. Resultatet av denna utvärdering används i bygget av TA PLATS! liksom kontakt med berörda parter. www.konsthallc.se

logo_kh

KULTURHUSET Vi kan nästan lova att oavsett vem du är, var du kommer ifrån, om du är gammal eller ung – så har Kulturhuset något för dig. Barnen har sitt eget bibliotek och verkstad i Rum för Barn, de unga har sin mötesplats på Lava. I Läsesalongen med Serieteket finns Nordens största seriesamling och alla kulturböcker du kan önska dig. Kom hit och se utställningar med foto, konst och design. Lyssna till musik: live och på cd. Se scenkonst och möt författare. Eller slå dig bara ner i en fåtölj och blicka ut över staden. www.kulturhuset.stockholm.se

logo_surra

MEDIS 5 Medis 5 är en kulturverksamhet i Medborgarhuset i Stockholm. På Medis 5 skapas visuella, musikaliska och poetiska upplevelser för alla. I TA PLATS! verkar Medis 5 i en egen arbets- och utställningsstation på Teaterhyllan. Video, utställningar, poesi, teater och samarbeten med andra verksamheter kommer pågå fortlöpande under utställningen. www.medis5.se

logo_musikmuseet

MUSIKMUSEET Det finns två skäl till att Musikmuseet är med i projektet. Dels är handlingen att musicera oftast något annat än konstinstallationer som genererar musik, och Musikmuseet har även varit mycket skickliga i att bygga utställningar och sammanhang där alla människor, oavsett eventuella funktionsnedsättningar, kan delta. Vidare är Musikmuseet en av de institutioner som nämns oftast i Stockholm när man talar om tillgänglighet utifrån innehåll. På Musikmuseet har man i första hand koncentrerat sig på att alla ska kunna ha glädje av deras verksamhet, och de har först därefter tänkt på hur man kommer till utställningarna. www.musikmuseet.se

logo_allaombord

ALLA OMBORD Alla ombord har varit en av de allra viktigaste orienteringspunkterna för projektet TA PLATS! Alla ombord är ett mycket framgångsrikt koncept på Vasa-museet i Stockholm där alla barn, oavsett funktionsförmåga, kan leka tillsammans på så lika vilkor som möjligt. www.allaombord.se

logo_riks

RIKSUTSTÄLLNINGAR Riksutställningar har hela tiden varit en samtalspartner för att hitta en bra form för hur en vandringsutställning bör planeras. De kommer även bidra med sitt kontaktnät och sina erfarenheter när TA PLATS! omformuleras för att resa runt i Sverige. www.riksutstallningar.se

logo_skkf

SKKF ”Synskadade Konstnärers och Konsthantverkares Förening” har nästan 40 års erfarenheter av att bygga utställningar som fungerar för besökare som saknar syn. SKKF var tidigare även drivande i Konsthall SE vars erfarenheter är viktiga för TA PLATS! www.synskadade-konstnarer.se

logo_srf

SRF SRF är en ideell intresseorganisation för synskadade. De arbetar både lokalt och globalt. SRF var tidigare även medverkande i Konsthall SE vars erfarenheter är viktiga för TA PLATS! www.srfriks.org

logo_stockholms-stad

FRITIDSUTVECKLARNA / STOCKHOLMS STADS KULTUR OCH IDROTTSFÖRVALTNING Fritidsutvecklarna i Stockholm utvecklar och främjar kultur- och fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättningar. De har skräddarsytt utbildningar för personalen på Kulturhuset och medverkar löpande i projektet. 2009 invigdes en ny hemsida i Stockholm. Där ska människor med funktionsnedsättningar hitta fritidssysslor som passar just för dem, oavsett om det gäller konst, musik, idrott, friluftsliv eller något annat. Denna verksamhet är viktig för att nå ut med TA PLATS! www.stockholm.se/KulturFritid

logo_kulturforalla

TILLGÄNGLIGHETSNÄTVERKET VID STOCKHOLMS MUSÉER, NORDISKA NÄTVERKET ”KULTUR FÖR ALLA” I Stockholm har sedan några år ett nätverk av engagerade museipedagoger på eget initiativ träffats regelbundet för att utbyta erfarenheter och idéer och stödja varandra i arbetet med tillgänglighet. Nätverket ingår också i en nordisk samverkan kring tillgänglighet inom kultursektorn, ”Kultur för alla”. Nätverket är en kontaktyta med museivärlden och kulturinstitutioner för TA PLATS! www.kulturforalla.info


tp_line

SPONSORS (2010):


Abstract upplåter sina projektorer för Glimpses verk Global Glimpse. www.abstract.se
Apidae Sykompaniet stöttar TA PLATS! med satängband för jacob Dahlgrens verk. www.sykompaniet.se
Fredells byggvaruhus
stöttade tidigare Händelseriket där projektet Konst med alla sinnen (som ligger till grund för TA PLATS!) drevs. Nu stöttar Fredells även uppbyggnaden av TA PLATS! www.fredells.com
Biljardexperten stödjer projektet TA PLATS! med bollar till Ola NIlssons verk Fortune Cookie. www.biljardexperten.se
TRP Teknik stödjer TA PLATS! med rörpostteknik för Ola NiIlssons verk Fortune Cookie. www.trpteknik.se
SweDendro (Felder Group) stödjer TA PLATS! med slangar till Ola NiIlssons verk Fortune Cookie. swedendro.felder-gruppe.at