POWER LANDSCAPES
Curator, Exhibitionpart 1
Artists: Katja Aglert, Antonio Scarponi, The New Beauty CouncilMeating "Forest Food for Thought" May 12, organized by New Beauty Council, together with Tillväxt, Earth Week and Akademiska hus.

NESS OCH BAKGRUND
NESS är en mångvetenskaplig nordisk konferens som behandlar frågeställningar om miljö och etik, globalisering, ursprungsbefolkningars kunskaper och rättigheter, mm. Den 10:e NESS- konferensen på Stockholms universitet 2011 har Power landscapes – Histories and futures som ett övergripande tema och vill därmed relatera förändringar av naturlandskapet och förändrad fördelning av jordens naturresurser till förändringar av det sociala och politiska landskapet. 200 internationella forskare med olika verksamhetsområden kommer juni 2011 utbyta kunskaper på konferensen i Stockholm. Under planeringen har arbetsgruppen diskuterat hur man kan vidga projektet och ge det nya funktioner. Man ställde sig följande frågor:
Vad kan underlätta för deltagarna att mötas och diskutera mer förutsättningslöst? Kan man skapa en gemensam klangbotten som intuitivt manar till nya tankar? Och, kanske viktigast av allt: Konferens innehåll angår oss alla – hur kan man förmedla det som sker i slutna rum under konferensen till ett allmänt rum där alla kan ta del av denna forskning?

KONST OCH POWER LANDSCAPES
Syftet med att koppla konst till NESS är att vidga samtalet och öka ingångarna till miljöområdet utifrån samhällsvetenskaplig forskning. Detta är första gången som ett
konstprojekt organiseras inom ramen för NESS och det är tänkt att integreras så som följer: Överlappande frågeställningar. Konstnärerna väljs till NESS utifrån att deras praktik ingår i, tangerar eller för tankarna vidare från konferensens övergripande tema. Konferensens är indelad i workshops med olika fokus utifrån deltagarnas expertis. Ledarna för dessa planerar sitt deltagande med hänsyn till konstens närvaro. En keynote talare kommer t.ex. utgå från konstprojektet
the Spiral Drawing Sunrise för att diskutera vetenskapliga metoder. En arbetsgrupp bildas för att samla upp och sortera vad som sker under föreläsningar och workshops. Detta material ingår sedan i trycksaker och en konstnär kontaktad för att arbeta med en gestaltning för den publika delen. Utställningen byggs publikt i Stockholm och växer då med bl.a. offentliga seminarier, ny konst, trycksaker, workshops och pedagogik för skolor.
Eftersom NESS är ett nordiskt kontaktnät kan utställningen sedan redigeras till en nordisk vandringsutställning.Links:
www.katjaaglert.com
www.conceptualdevices.com
www.newbeautycouncil.org
www.stockholmresilience.su.se/ness2011
www.score.su.se
www.wspgroup.se