Excursion to Malmö

I arranged a two day excursion to Malmö for the people in Haninge who work with public art and city planning.
16 Sept

13:30 – 14:45 Om medborgardialog i Malmö (Emelie Wieslander, Garaget)
15:30 – 17:00 Om samrådsgruppen för offentlig konst i Malmö (
Märta Lunnér, Kulturhuset Mazetti)
20:00 – 21:00 Ljusvandring (Pildammen)

17 Sept
08:30 -10:30 Strategier för offentligt rum i Malmö (
Maria Sundell Isling, Stadshuset)
10:45 - 12:45
Exempel på framgångsrika offentliga projekt i Malmö (Monika Larsen Dennis, guidad vandring) (Photo: Po Hagström)

IMG_1545_mindre