Planning for Konstgödning

KONSTGODNING_storsjo_01
Konstgödning will have a seminar and exhibition in September. Planning today at Storsjöteatern in Östersund.