Längmanska kulturfonden & Det andra

The foundation Längmanska kulturfonden will partly finance the project Det andra.