Work in progress at WIP

hjartat_01
Showing my piece HJÄRTAT ÄR EN MUSKEL (Pulsen är en nedräkning), see MORE