Monika Goras piece at the foundry

monikagora_2022aug
Monika Goras public piece for Botkyrka is now in the foundry. Installation Sept - Oct 2022.