Collision Frequency Increased
Titeln för detta arbete - som pågår genom åren - är taget från ett forskningsprojekt. Projektet undersökte vad som händer när stora mängder fladdermöss måste flyga i begränsade utrymmen med öron och ögon förbundna. Resultatet var Collision Frequency Increased.

Detta är bara ett av många exempel på människans strävan efter ”visshet”, där andra arter – levande, utrotningshotade, sedan länge utdöda eller uppfunna – används i vår strävan efter att förstå varje liten del av världen och hur den fungerar. I förlängningen syftar denna ibland måttlösa forskning till att positionera oss själva. Vi ringar in vår egen art genom att undersöka det som omger oss.
Mitt arbete med
Collision Frequency Increased består av bilder, texter och ett arkiv; jag har sedan 90-talet samlat på artiklar om djur ur olika dagstidningar.

På denna sida söker jag ge en bild av detta arbete.
konst_hjartat01
HJÄRTAT ÄR EN MUSKEL
(Pulsen är en nedräkning)


Digitalprint, 99x65 cm
2016

MORE
COLLISION FREQUENCY INCREASED

Part of Glänta 2.1
2015

MORE

konst_glanta
konst_mariatorget_02
MARIATORGET

Digital images
Part of Pizza Walt Talk 2012

MORE
COLLISION FREQUENCY INCREASED

Exhibition at Galleri SE
2010

MORE

konst_collision03
konst_worlhistory
A CONCISE HISTORY OF THE UNIVERSE
- AN OPERA IN TWO ACTS


Artist book
Collaboration with Janna Holmstedt
(Trial and Error)
2010

MORE
24 HOURS JÄMTLAND

12 paintings
2007

MORE

konst_24hr
konst_umwelt_02
UMWELT

Digitalprint, 99x65 cm
2016

MORE