VÅRA SPÅR

Project: Art installations in Jämtland
Installation: Oct 2019
Inauguration: Spring2020


Ingen människa försvinner helt när vi dör. Alla lämnar vi spår efter oss.
På dessa bänkar återfinns bilder och texter av barn i Lit
som under 2018 / 2019 resonerade kring våra spår.


En kyrkogård är till för alla människor. När denna askgravplats anlades beslutade man därför att barn i Lit skulle delta i gestaltningen. Under ett års tid arbetade kyrkans pedagoger samt konstnär Po Hagström med otaliga workshops. Flera hundra bilder och texter samlades in och ett urval av dessa utgör nu dessa bänkar.


varaspar_bankar01
varaspar_bankar02
Process:
varaspar_remsa_sept30
varaspar_skiffermmonster
Above: Jens and Susanne Sundström engraving the images.
varaspar_bankarna
Above: Rickard "Murarn" Landén built the benches.
varaspar_aug2019
Above: The place built at Lits church yard.
juni_2019_jamtiand
Above: Working in Lit summer 2019.
varaspar_artikel
Above: Article in Svenska kyrkan about the project.
varaspar_alla_remsa1
varaspar_alla_remsa2
varaspar_alla_remsa3
Above: Selection of images and texts.
vara_spar_temadag
Above: My theme day at the school in Lit.
varaspar_tvabarn
varaspar_svartvitt
Above: Sketches.
varaspar_trad2019
konst_jamtland04
varaspar_kids
konst_jamtland03vara_spar
varaspar_bild
varaspar_bank_modell
remsa_alla_tradjamtland_okt2018
jamtland_stenjamtland_circles
lund_2018_002lund_2018_001