ALLA HJÄLTAR

Konstprojekt med A.K. Westin
On Alma Löw, 2008 and on the internet


hjaltar_site


FAS 1:
På Alma Lövs sommarutställning 2008 arbetade jag och A.K. Westin i ett eget rum.
Vi ställde ut våra egna arbeten där vi undersökt hjälterollen, jag som
Saturnusmannen i New York 2002, och A.K. Westin i olika etablerade roller.
Vi hade utverkat en enkät med frågor rörande superhjältar eller -skurkar.


233 besökare delade med sig av sina alter egon.
De flesta har hemlig identitet och rör sig bland oss utan att vi märker dem. Andra lever under vatten och somliga i rymden. Några är egoistiska, andra lata, många bakar bullar och andra kämpar med kärleken. Det är dödliga laserstrålar, skurkar som stjäl hästar, multidimensionella kamper mot onda krafter, kamp för att myror ska få leva fritt och dödliga dueller.

Dessa äventyr hänger naturligtvis samman. Det är samma värld och samma kamp. Det var det som vi ville berätta.hjaltar_room

hjaltar_enkat
FAS 2:
Vi samlade in och processade alla 233 bidrag.
Tillsammans grupperade vi hjältar och skurkar, sammanfogade intriger och livsöden.

hjaltar_jmfr01

hjaltar_jmfr02

hjaltar_jmfr03


FAS 3:
Berättelsen började skrivas:

hjaltar_s01

hjaltar_s02

hjaltar_s03

hjaltar_s04

hjaltar_s05

hjaltar_s06