TA PLATS!

TA PLATS! var ett konstprojekt, en utställning och ett bildningsprojekt. Det drevs av Po Hagström som var initiativtagare, och pågick mellan 2010 och 2014 Det ägdes av Konstfrämjandet och drevs främst med stöd från Allmänna Arvsfonden. Syftet var att belysa och lyfta fram samtidskonstens möjligheter att beröra människor, oberoende av besökarens funktionsförmåga.
 
Urvalet av konst gjordes utifrån en idé om interaktivitet och taktilitet. På Kulturhuset användes såväl audioguider som taktila utställningskartor för synskadade besökare. Informationsskyltar monterades i en höjd som även rullstolsburna kunde nå. På informationsskyltarna fanns en siffra som hänvisade till information i broschyrerna för seende besökare och till punktskriftshäften och ljudspår i audioguiderna. Siffran fanns både i taktil form och i punktskrift. I audioguiderna fanns syntolkning, d.v.s. en kort text som beskrev hur verket såg ut så att synskadades medföljare lätt skulle kunna beskriva verket. Ett spår i golvet med en särskild tejp ledde de synskadade genom utställningslokalen och mellan informationsskyltarna. I projektet lyftes också vikten av personalens bemötande och informationens utformning fram som centralt när det gäller att skapa tydlighet.
När TA PLATS! förvandlades till en vandringsutställning som 2010 – 2013 skulle turnera runt i Sverige koncentrerades projektet till fem verk. Man skulle enkelt kunna bygga utställningen och anpassa den efter de rum den skulle installeras i. Det var inte alltid rum ämnade för utställningar. De platser, institutioner och kommuner som tog emot utställningen var på olika sätt intresserade av att aktivt arbeta med demokratifrågor och tillgänglighet. De ville arbeta inkluderande och gränsöverskridande i sin organisation.
Om man även räknar in
Konst för alla sinnen år 2007 – fröet till TA PLATS! på Händelseriket, nuvarande Centrum för sinnesstimulering i Stockholm – så kom TA PLATS! att ta plats i hela sex år runt om i landet. Vid sidan om den fysiska konstutställningen arrangerades en mängd parallell aktiviteter under dessa år. Seminarier, workshops och samtal, samarbeten och utbildningar, allt för att sprida kunskap och erfarenheter kring att arbeta med samtidskonst och tillgänglighet. Utställningsvärden Anna Nord engagerades för att testa lokalernas framkomlighet och informationens tillgänglighet. Hon saknar själv helt syn. Hennes urvärdering och erfarenhet av utställningen avslutar boken om TA PLATS!

Läs mer i
boken >>