LEK OCH LÖGN
Curator, Konst med alla sinnen, 2008
more >>
Artist: Ola NilssonFocus for many of Ola Nilssons works has been ”the Game”, how people choose to interact with the enviroment when the prerequisition is set. The visitors at Rosenlund has enjoyed certain games there, simple games where balls roll down through transparent tubes, and therefore, we choose to invite Ola Nilsson to see how he would act in this context.
The peice ”Lek och Lögn” (”Game and Lie”) is intruiging in many ways as it is not only visually seductive, but also requires the gamer to see through the game itself. In the very manual, you can read:
”When you know the winning system of the game, you are a winner – every time!”


Ola writes about his work:
Genom begreppet ”jag” skapas samtidigt ”du” och ”de”, via interaktion ”vi”. Jag intresserar mig för att synliggöra olika mellanrumsformer, främst mentala, som omger oss i vardagliga situationer eller möten. Flera av de verk jag arbetat med de senaste tio åren har på olika sätt interagerat med publiken/brukaren. Spel upptar alltmer tid i våra liv. Alltifrån nätspel med onlinespel som poker, Wow m fl, och där nya spelformer utvecklas kontinuerligt. Men även i TV tävlas det i dokusåpor och frågesporter där ”last man standing” kan vinna den stora vinsten. Begrepp som vinnare/förlorare, synliggjord/osynliggjord, intriger, pakter, lyckan, drömmen om lyckan men också spelandets glädje och mycket mer ryms i spelets sfär. Utbildning till spelarkitekt är idag en realitet. Utbildningen tar upp spel som metod och katalysator, spel för inlärning och för att skapa förändring mm. Men det finns också en avigsida med spel som blir alltmer tydlig; spelmissbruk. Idag finns det långt fler spelmissbrukare än tidigare och antalet växer. Vad ligger bakom den explosionsartade framfarten av spel som vi idag bevittnar? Sedan två år tillbaka har jag arbetat med att konstruera ett spel som rymmer en del av ovan nämnda begrepp; Lek & Lögn. Det är ett till synes enkelt kulspel med en kula i varsin bana; snabbaste kula vinner. Du spelar för att vinna men vilka mekanismer gör dig till en vinnare i detta spel?


”Av ovanstående kan vi sålunda dra slutsatsen att även när Fortuna snurrar oss nedåt, stannar stundom hjulet ett ögonblick, och vi finner oss ha hamnat i en välvillig, mindre cykel innesluten i den större, onda cykeln. Universum är ju som bekant grundat på principen om en cirkel i en cirkel. Givetvis är ännu mindre cirklar inom den mindre cirkeln tänkbara.”
ur Dumskallarnas sammansvärjning av John Kennedy Toole

External links:
www.kmas.se