COLLISION FREQUENCY INCREASED

Titeln för utställningen är taget från ett forskningsprojekt som undersökte vad som händer när stora mängder fladdermöss måste flyga i begränsade utrymmen med öron och ögon förbundna.
Resultatet: Collision Frequency Increased.
Detta är bara ett av många exempel på människans strävan efter ”visshet”, där framför allt andra arter – levande, utrotningshotade, sedan länge utdöda eller uppfunna – används i vår strävan efter att förstå varje liten del av världen och hur den fungerar. I förlängningen syftar denna ibland måttlösa forskning till att positionera oss själva. Vi ringar in vår egen art genom att undersöka det som omger oss.
Po Hagström har sedan 90-talet samlat på artiklar om djur ur olika dagstidningar och nu presenterar han för första gången ett hundratal utdrag av detta växande arkiv. De olika perspektiven och skalorna blandas och möts, samt ekar mot övriga verk.

collision_small_stalin

collision_small_apan

collision_small_duva

collision_small_frimarken

collision_small_hundar

collision_small_musmamma

collision_giftpaddor

Collision_cat

collision_kamel

#2_rad3_hundfetma

Stacks Image 303
Stacks Image 12636
Stacks Image 12634
Stacks Image 12638
Art work: Umwelt, digital print; Evolution, oil painting; Karpönskan, text; Eurasia, oil painting

Galleri SE, Falun, 10-31 mars, 2012
Press >>