Visiting Störd och Stolt

stordochstolt
Magnificent gala in Stockholm City Hall tonight - Störd och Stolt by FUB.