Power Landscapes

NBC and Tillväxt open meeting at Stockholm university

program_ness_meeting

Date: 2011 May 19
Location: University of Stockholm
Arranger: Power Landscapes
Participants: Open lecture
More: www.pohagstrom.org/Extensive%20Projects/page2/index.html

Annika Enqvist from The New Beauty Council and Tillväxt arrange an open meeting at the Stockholm university during Earth Week. The purpose is to introduce the forest garden idea for Akademiska hus and interested students - all part of Power Landscapes.

Forest Food For Thought

program_ness

Date: 2011 June 15
Location: Stockholm university
Arranger: NESS Conference, Power Landscapes
Participants: The New Beauty Council and Tillväxt, for participants at NESS
More: www.pohagstrom.org/Extensive%20Projects/page2/index.html

The New Beauty Councils picnic event ”Forest Food For Thought” together with Tillväxt provides the conference participants with food, lectures and possibility to add their knowledge to the project. At this picture Tillväxt educate the NESS participants about a forest garden.

Individual responibility for consumer power

power01

Date:
2012 Oct 10
Location: Botkyrka konsthall
Arranger: Botkyrka konsthall, Power Landscapes
Participants: Open lecture with Magnus Boström, Ylva Uggla, Julia Adzuki and Linda Soneryd
More: Power Landscapes

Discussion: The responsibility and the basis of the individual, regarding consumer power
Samtal i samband med utställningen Den blå planeten- en grön utställning i Botkyrka konsthall. På olika sätt förväntas vi som enskilda individer och konsumenter ta ansvar för komplexa miljöfrågor som klimatförändring.
Magnus Boström, sociolog, Södertörns högskola, har bland annat forskat om grön konsumtion och miljömärkning samt Ylva Uggla, sociolog, Örebro universitet, som forskat om miljövänliga livsstilar, diskuterar dessa frågor med konstnären Julia Adzuki som genom SymbioLab väcker frågor kring miljö och livsstil. Samtalsledare: Linda Soneryd.

Hur kan vi återta politiken i den 'gröna ekonomin'?

program_abf_politik

Date: 2012 Nov 20
Location: ABF-huset, Stockholm
Arranger: Power Landscapes
Participants: Open lecture
More: www.pohagstrom.org/Extensive%20Projects/page2/index.html

Adrienne Sörbom from Södertörn, Samuel Jarrick from Klimataktion and Per Gahrton from Cogito participated.

Kan växter bli politiska?

program_power01
power03

Date: 2012 Nov 21
Location: ABF-huset, Stockholm
Arranger: power Landscapes
Participants: Open lecture
More: www.pohagstrom.org/Extensive%20Projects/page2/index.html

18:10 Malin Lobell
18:40 Annika Enqvist
19:10 Julia Adzuki
19:40 Publiken har möjlighet att ställa frågor

Walk Talk Pizza

program_pizza

Date: 2012 Dec 16
Location: Stora vikingen, Stockholm
Arranger: Power Landscapes, Raketa
Participants: Open program; Po Hagström, The New Beauty Council, Raketa
More: www.pohagstrom.org/Extensive%20Projects/page2/index.html