Program Kännbart på Scenkonstmuseet

Date: 28 sept 13 oct 2017
Location: Scenkonstmuseet, Stockholm
Arranger: Kännbart
More: www.kannbart.nu

Torsd 28 sept SKKF: Öppen atelje, konst i taktila material som lera och gips.
Fred 29 sept SKKF: Öppen atelje, konst i taktila material som lera och gips.
Lördag 30 sept
SKKF: Öppen atelje, konst i taktila material som lera och gips.
Söndag 1 okt Unga med Synnedsättning: Visning av Kännbart med Doaa
Tisdag 3 okt Medis 5: Skapa taktila bilder i vår svällpappersbrännare. Hur ser din framtidsvision ut?
Tisdag 3 okt SKRAP: Konsert
Onsdag 4 okt Tyst teater: Joakim Hagelin Adeby Visar Kännbart på teckenspråk
Torsd 5 okt Medis 5: Skapa taktila bilder i vår svällpappersbrännare. Hur ser din framtidsvision ut?
Fred 6 okt Medis 5: Skapa taktila bilder i vår svällpappersbrännare. Hur ser din framtidsvision ut?
Lördag 7 okt
Unga med synnedsättning: Visningar av Kännbart
Lördag 7 okt Julia Adzuki: Workshop med ResonantBodies
Lördag 7 okt Asha White Eagle Wing och gruppen Shamanska Ceremonier: Trumresa
Söndag 8 okt Unga med Synnedsättning: Visning av Kännbart med Doaa
Söndag 8 okt
Birgitta Dahlström och Eli Tistelö syntolkar ”Från ögats mörker till känslens ljus”.
Tisdag 10 okt Inuti: Öppen workshop gemensamt med taktila material
Onsdag 11 okt
Inuti: Öppen workshop gemensamt med taktila material
Onsdag 11 okt Tyst teater: Joakim Hagelin Adeby Visar Kännbart på teckenspråk
Torsdag 12 okt
Inuti: Öppen workshop gemensamt med taktila material
Fredag 13 okt Inuti: Öppen workshop gemensamt med taktila material

Kännbart - end seminar

Date: 13 October 2017
Location: Scenkonstmuseet, Stockholm
Arranger: Kännbart
More: www.kannbart.nu

kannbart_slutseminarium

16:00 Introduktion (Tobbe)
16:05 Vad är Kännbart; introduktion (Annika)
16:20 Julia och Sindri berättar om sitt samarbete
16:30 Förstärkare Frida och Bert berättar om sina processer i Kännbart
PAUS
17.00 Lasse & Kajsa berättar om Scenkonstmuseet
17:10 Tobbe intervjuar Eva Lundqvist fr. fd. Riksutställningar och Peter Eriksson från ABF
17.20 Amanda Lindberg, ordf FSDB om projekt Kännbart
17.25 Avslutning (Tobbe)

Förstärkar-dagar

Date: 12 - 13 October 2017
Location: Scenkonstmuseet, Stockholm
Arranger: Kännbart
More: www.kannbart.nu

12 okt:
13:00 - Alla besöker utställningen
13:30 - paus
13:40 - Sju förstärkare presenterar sina verk
14:40 - paus
15:00 - Sju förstärkare presenterar sina verk

16:00 - paus
16:15 - Avrundning

kannbart_forstarkardag1

13 okt:
09:00 - 09:30
UNIKA FÄRDIGHETER (Hur kan en funktionsvariationer vara en styrka?) Sarah R
09:30 - 09:45 VAD ÄR KREATIVITET? (
Hur arbetar man utifrån sina erfarenheter?) Annika O
09:45 - 10:00 SAMMANHANG (Var, och med vilka, kan jag arbeta?) Po H
10:00 - 10:20 paus
10:20 - 10:40 HUR NÅR JAG UT? (Hur och var kan jag visa det jag gör?) Po H
10:40 - 11:00 VAR SÖKER JAG PENGAR? (Vilka stipendier och fonder finns?) Po H & Sarah R
11:00 - 11:20 HUR FÅR JAG PENGAR? (Arvoden, försäljning och format för ansökningar) Po H
11:20 - 11:40 paus
11:40 - 12:00 ABF (Vad kan ABF bidra med?) Anna Ö
12:00 - 12:30 ÖPPET SAMTAL

kannbart_forstarkardag_2

Den fria tidens kvalitet i LSS-bostad

Date: 20 September 2017
Location: Meetingroom, Stockholm
Arranger: Stockholm stad
More: www.kannbart.nu

Lecture together with Moderna museet, Bara vanlig löpning, Pia Enhage, DigIT, Medis 5, Korpen, etc.

FOMS

kannbart_foms

Date: 2015 March 15
Arranger: FOMS
Participants: FOMS
More: www.kannbart.nu

Introduction day, Scenkostmuseet

kannbart_skm_intro

Date:
30 May 2017
Location: Scenkonstmuseet
Arranger: Kännbart
More: www.kannbart.nu

9.00 Välkomna! L. Annersten, A. Öjebrandt
9.30 Kaffe och smörgås
10.00 Konsten i Kännbart, A. Ottander
11.00 Tillgängligheten i Kännbart, Po Hagström
11.30 Dövblindhet – vad är det? S. Remgren
12.00 Workshop
12.30 Lunch
13.45 Reflektion kring workshop – S. Remgren
14.00 Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet, Kännbarts projektledare
14.45 Fikapaus
15.00 Nätverkande och öppna samtal
16.00 Tack för idag!

Opening Kännbart in Sandviken

sandviken_tal
Date: 29 April 2017
Location: Sandviken art hall
Arranger: Sandviken art hall
More: www.kannbart.nu

Konstintendent Daniel Palmberg öppnar utställningen.
Kännbarts Curator Po Hagström introducerar utställningen.
Sinnesrikets Johanna Björkqvist berättar om deras verksamhet.
Förstärkare Cecilia Artemisia Ramstedt berättar om sitt verk.
Shamanen Asha utför en trumning och en helande sång.

Introduction day, Borås

kannbart_boras

Date: 21 March 2017
Location: Borås art museum
Arranger: Borås art museum
More: www.kannbart.nu

09:30 – 10:00                                 Mingel och macka
10:00 – 10:15                                 Välkomna! Presentation av dagen och samtliga deltagare (Anna)
10:15 – 10:30                                 Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag (Po)
10.30 – 11.00                                  Konsten i Kännbart (Po)
11.00 – 11:15                                  PAUS
11:15 – 11:30                                  Dövblindhet – vad betyder det? (Sarah)
11:30 – 11:45                                 Bemötande och kommunikation (Sarah)
11:45 – 12.15                                  Workshop: Att uppleva med tre sinnen
12:15 – 13:15                                  LUNCH
13:15 – 13:45                                  Samtalstid: reflektioner från workshop (Sarah)
13:45 – 14:00                                  Lokal, hjälpmedel, teknik, information och checklistor (Po)
14.00 – 14.15                                  Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet (Anna)
14.15 – 15:00                                 Samtalstid: öppet för deltagarna att nätverka med varandra och Kännbart

Opening Kännbart in Ystad

kannbart_ystad_001

Date:
4 March 2017
Location: Ystad art museum
Arranger: Ystad art museum
More: www.kannbart.nu

12:00 Öppning
13:00 Intendent Yrr Jonasdottir inviger; Po Hagström presenterar konsten; Frida Inghamn presenterar sin text.
14:00 Asha utför en shamanistisk trumning och en ny dans på verket ”Medicinhjulet”.
15:00 Torbjörn Svensson föreläser, ”När synen och hörseln försvinner, vem är jag då?”

Seminar in Ystad

kannbart_ystad01

Date: 18 Jan 2017
Location: Ystad art museum
Arranger: Kännbart
Participants: Personell, FSDB, ABF, Malmö Dance Center, etc
More: www.kannbart.nu

09.30 - 10.00 Mingel och macka
10.00 - 10.15 Välkomna! Presentation av dagen och samtliga deltagare (Anna)
10.15 - 10.30 Projekt Kännbart-bakgrund och uppdrag (Annika)
10.30 - 10.45 PAUS
10.45 - 11.15 Konsten i Kännbart (Annika)
11.15 - 11.30 Dövblindhet - vad betyder det? (Sarah och Tobbe)
11.30 - 11.45 Bemötande och kommunikation (Sarah och Tobbe)
11.45 - 12.15 Workshop. Att uppleva med tre sinnen
12.15 - 13.15 LUNCH till självkostnadspris
13.15 - 13.45 Samtalstid. reflektioner från workshop (Annika och Tobbe)
13.45 - 14.00 Lokal, hjälpmedel, teknik, information och checklistor (Po)
14.00 - 14.15 Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet (Po)
14.15 - 14.30 PAUS
14.30 - 16.00 Samtalstid.

Seminar in Gothenburg

kannbart_goteborg2017jan02

Date:
17 Jan 2017
Location: Gothenburg city museum
Arranger: Kännbart
Participants: 45 persons
More: www.kannbart.nu

09:00 – 09:10 Välkommen!
09.10 – 09:40 Nya metoder – spännande samarbeten
09:40 – 10:20 När syn och hörsel försvinner – vem är jag då?

10.20 – 10.40 Paus med smörgås
10.40 – 11.10 Hur kan du vilja leva?
11.10 – 11.40 Workshop i utställningen
11.40 – 12.15 Samling, reflektion och avslut

Studio visits, kännbart - WIP:sthlm

forstarkare_wip
forstarkare_wip_02

Date: 11 nov 2016
Location: WIP:sthlm, Stockholm
Arranger: Po Hagström
More: www.kannbart.nu

Arranging studio talks for the "förstärkare" from kännbart – Joel, Cia, Camilla and Frida – met Alicia Lopez, Daniela Hedman, Siri Tolander, Åsa Elieson, Anna Ridderstad, Lena Flodman, Nina Noreskär and Linda Shamma.

Study visit Moderna, Stockholm

kannbart_moderna01

Date: 10 nov 2016
Location: Moderna art museum, Stockholm
Arranger: Po Hagström for Kännbart
More: www.kannbart.nu

Arranging study visit for the Förstärkare-program in Kännbart, with participants from Örebro.

Education day Gothenburg

kannbart_goteborg_010

Date: 6 Oct 2016
Location: Gothenburg city museum
Arranger: Gothenburg city museum / Kännbart
More: www.kannbart.nu

08:30 – 08:45 FSDB Väst – Bert Brännström hälsar välkommen
08:45 – 09:00 Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag
09.00 – 09:45 Konsten i Kännbart med
Po Hagström
09:45 – 10:15 Mingel och macka
10:15 – 10.30 Dövblindhet – vad betyder det?
Sarah Remgren
10:30 – 11.45 Workshop: Att uppleva med tre sinnen
11:45 – 12:45 LUNCH till självkostnadspris
12:45 – 13.30 Funktek & Kännbart om tillgänglighet: lokaler, hjälpmedel, teknik, information
och checklistor,
Po Hagström och Lilian Olsson Paunovic
13.30 – 14.00 Dövblindteamet VGR –
Tove Wrånge och Kent Hedesström
14.00 – 14.30 Avslutning. Information från Göteborg stadsmuseum om Kännbart – vernissage
14.30 – 15:00 Samtalstid: öppet för deltagarna att nätverka med varandra och Kännbart.

Opening Kännbart in Rättvik

rattvik_radio

Date:
20 Sept 2016
Location: Rättvik konsthall
Arranger: Rättvik konsthall
Cooperations: Project Kännbart
More: www.kannbart.nu

13:30: Presentation of the exhibition Kännbart, for all personell at the art hall
15:00: Interview P3 Dalarna
16:00: Speech at the opening, together with municipal commissioner Annette Riesbeck

Almedalsveckan 2016

kannbart_av2016_09
kannbart_av2016_06
kannbart_av2016_07

Date:
4 -5 July 2016
Location: Almedalen
Arranger: Kännbart
Cooperations: Riksutställningar, Almedalsbiblioteket, Gotlands konstmuseum

4 July Kl. 11.00-15.00 Taktilt måleri av Graciela Gonzalo-Sundström - Vernissage på Almedalsbiblioteket
En utställning med vågor som slår mot land, blommor som sträcker sig mot solen och fåglar som kanske lämnar sina bon. Graciela Gonzalo-Sundström har dövblindhet. 2016 började hon måla utifrån livet i Stockholm idag och med minnen från uppväxten i Argentina. Tal av
Sarah Remgren och Annika Ottander som berättar om Gracielas arbete. Utställningen visas hela veckan tillsammans med en film om Graciela. Öppettider: Måndag - fredag 4-8 juli 08:30-18:00, Lördag 9 juli 12:00-16:00.
Arrangör: Gotlands Museum, ABF, Arvsfonden, Kännbart.
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.


4 July Kl. 15.00-16.00 
När syn och hörsel försvinner – vem är jag då? Att leva med dövblindhet i vardagslivet och arbetslivet. Hur är det att en dag - mitt i livet - få beskedet att man har dövblindhet? Att få en försämrad syn, en försämrad hörsel - innebär det automatiskt ett försämrat liv?
Medverkande: 
Torbjörn Svensson, projektledare, Kännbart, ABF.
Arrangör: Kännbart, Almedalsbiblioteket, ABF, Arvsfonden.
Plats: Sagorummet, Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

5 July Kl. 11.00-12.00
Känn konsten Följ med på en annorlunda visning – där du får användning av dina sinnen på ett nytt sätt! Genom den här visningen får du en upplevelse av konst utöver det vanliga, och kunskap om hur det offentliga rummet kan bli mer tillgängligt för personer med dövblindhet. Visningen leds av Sarah Remgren och Annika Ottander från projekt Kännbart.
Arrangör: Gotlands Museum, ABF, Arvsfonden, Kännbart.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14.

5 July Kl. 14.00-15.00
Känn konsten Följ med på en annorlunda visning – där du får användning av dina sinnen på ett nytt sätt! Genom den här visningen får du en upplevelse av konst utöver det vanliga, och kunskap om hur det offentliga rummet kan bli mer tillgängligt för personer med dövblindhet. Visningen leds av Sarah Remgren och Annika Ottander från projekt Kännbart.
Arrangör: Gotlands Museum, ABF, Arvsfonden, Kännbart
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14.

5 July Kl. 17.00-18.00
Känn konsten Följ med på en annorlunda visning – där du får användning av dina sinnen på ett nytt sätt! Genom den här visningen får du en upplevelse av konst utöver det vanliga, och kunskap om hur det offentliga rummet kan bli mer tillgängligt för personer med dövblindhet. Visningen leds av Sarah Remgren och Annika Ottander från projekt Kännbart.
Arrangör: Gotlands Museum, ABF, Arvsfonden, Kännbart.
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14.

Introduction day Rättvik

kannbart_rattvik_introduktion

rattvik_ledarhund

Date: 2 June 2016
Location: Rättvik kulturhus
Arranger: Kännbart
Participants: Rättvik kulturhus, FSDB, SRF, ABF
More: www.kannbart.nu
                                                                   
09:00 – 09:15   Välkomna samt presentation av dagen och samtliga deltagare (Sarah)
09:15 – 09:30   Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag (Po)
09:30 – 10:00 paus
10:00 – 10:30   Konsten i Kännbart (Po)
10:30 – 11:00 Dövblindhet – vad betyder det? (Sarah)
11:00 – 11:30   Bemötande och kommunikation (Sarah)
11:30 – 12:00   Workshop: Att uppleva konst med tre sinnen (Sarah)
12:00 – 12:30   Samtalstid: reflektioner från workshop (Sarah)
12:30 – 13:30   LUNCH
13:30 – 14:00   Lokal, hjälpmedel, teknik, information (Po)
14:00 – 14:30   Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet (Sarah och Po)
14:30 – 15:00 paus
15:00 – 15:30   Samtalstid (Po)

Introductionday Kännbart

kannbart_kalmar_02

Date: 25 May 2016
Location: Kalmar art museum
Arranger: Kännbart
Participants: Virserums konsthall, Kalmar konstmuseum, FSDB Öst, SRF Kalmar, Växjö stifts teckenspråkiga verksamhet ABF Kalmar och Tolkcentralen i Kalmar
More: www.kannbart.nu

08:30 – 09:00   Mingel och macka                                                                      
09:00 – 09:15   Välkomna samt presentation av dagen och samtliga deltagare (Po)
09:15 – 09:30   Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag (Po)
09:30 - 09:45 paus
09:45 – 10:15   Konsten i Kännbart (Po)
10:15 - 10:45 Dövblindhet – vad betyder det? (Sarah)
10:45 – 11:15   Bemötande och kommunikation (Sarah)
11:15 – 11:45   Workshop: Att uppleva konst med tre sinnen (Sarah)
11:45 – 12:00   Samtalstid: reflektioner från workshop (Sarah)
12:00 – 13:00   LUNCH
13:00 – 13:30   Lokal, hjälpmedel, teknik, information och checklistor (Po)
13:30 – 14:15   Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet (Po)
14:15 - 14:30 paus
14:30 – 15:00   Samtalstid (Po)
17:00 – 18:00 Att leva med RP (Tobbe)

Art and deafblindness

kannbart_kickoff_04

Date: 2015 Feb 9
Location: Kulturskolan, Örebro
Arranger: Kännbart
Participants: Projektledning; Konstnärer; Riksutställningar; Testpiloter och medskapare; FSDB; NKCdb; Örebro konstkonsulent
More: www.kannbart.nu

09:30 - 10:00 Fika
10:00 - 10:30 Annika Ottander om Kännbart
10:30 - 12:00 Sarah Remgren om dövblindhet
12:00 - 12:30 Alexandra Royal om dövblindas historia och teckenspråk
12:30 - 13:30 Lunch
13:30 - 13:45 Övningar där man testar nedsatt syn och hörsel med hjälpmedel
13:45 - 14:15 Diskussioner
14:15 - 14:45 Fika
14:45 - 15:30 Nadja Ekman håller workshop med svällpapperbrännare
15:30 - 16:30 Samtal och avslutning

Introductionday Kännbart

kannbart_umea_jan02

Date: 14 januari 2016
Location: Västerbottens museum
Arranger: Kännbart
Participants: Västerbottens museum, Väven, ABF Umeå
More: www.kannbart.nu

08:30 Mingel och fika
09:00 Kännbart - Allmän presentation och bakgrund (Anna Öjebrandt)
09:30 Om dövblindas historia och FSDB (Sarah Remgren)
10:00 Kommunikationsvariationer (Jana Lannerås)
10:30 Samtalstid
11:00 Konstverken i Kännbart (Po Hagström)
11:30 Lösningar med hjälpmedel och information (Po Hagström)
12:00 Lunch
13:00 Arrangörskap och möjliga kringarrangemang (Anna Öjebrandt)
13:30 Samtalstid

Conferance Kännbart

olm_12okt2015

Date: 2015 Oct 12
Location: Örebro länsmuseum
Arranger: Kännbart, Örebro länsmuseum
Participants: Örebro länsmuseum
More: www.kannbart.nu

09:30 - 09:50 Örebro länsmuseum hälsar välkomna.
09:50 - 10:10 Konstupplevelser och tankar om Kännbart, av Linda Eriksson, Nationellt kunskapscenter för Dövblindfrågor
10:10 - 11:00 Resonans bodies - gränsöverskridande samarbetsprocesser, av Julia Adzuki, konstnär, Sindri Runudde, dansare, Teresia Lindberg, nyckelharpist och ledamot i Dövblind ungdom
11:00 - 11:20 Paus
11:20 - 12:00 Arrangörskap ur ett språkligt perspektiv, av Alexandra Royal, Delaktighet och Teater, Linda Eriksson, Nationellt kunskapscenter för Dövblindfrågor
12:00 - 13:00 Lunch
13:00 - 13:30 Kännbart, Po Hagström presenterar projektet
13:30 - 14:00 Grodor och misslyckanden, processer och lösningar” av Annika Ottander
14:00 - 14:30 Grodor och misslyckanden, arrangörskap, övningar i grupper
14:30 - 15:00 Redovisning från grupperna och avslutning