Kännbart - end seminar

Date: 13 October 2017
Location: Scenkonstmuseet, Stockholm
Arranger: Kännbart
More: https://www.abf.se/kannbart

kannbart_slutseminarium

16:00 Introduktion (Tobbe)
16:05 Vad är Kännbart; introduktion (Annika)
16:20 Julia och Sindri berättar om sitt samarbete
16:30 Förstärkare Frida och Bert berättar om sina processer i Kännbart
PAUS
17.00 Lasse & Kajsa berättar om Scenkonstmuseet
17:10 Tobbe intervjuar Eva Lundqvist fr. fd. Riksutställningar och Peter Eriksson från ABF
17.20 Amanda Lindberg, ordf FSDB om projekt Kännbart
17.25 Avslutning (Tobbe)