Introductionday Kännbart

kannbart_kalmar_02

Date: 25 May 2016
Location: Kalmar art museum
Arranger: Kännbart
Participants: Virserums konsthall, Kalmar konstmuseum, FSDB Öst, SRF Kalmar, Växjö stifts teckenspråkiga verksamhet ABF Kalmar och Tolkcentralen i Kalmar
More: https://www.abf.se/kannbart

08:30 – 09:00   Mingel och macka                                                                      
09:00 – 09:15   Välkomna samt presentation av dagen och samtliga deltagare (Po)
09:15 – 09:30   Projekt Kännbart – bakgrund och uppdrag (Po)
09:30 - 09:45 paus
09:45 – 10:15   Konsten i Kännbart (Po)
10:15 - 10:45 Dövblindhet – vad betyder det? (Sarah)
10:45 – 11:15   Bemötande och kommunikation (Sarah)
11:15 – 11:45   Workshop: Att uppleva konst med tre sinnen (Sarah)
11:45 – 12:00   Samtalstid: reflektioner från workshop (Sarah)
12:00 – 13:00   LUNCH
13:00 – 13:30   Lokal, hjälpmedel, teknik, information och checklistor (Po)
13:30 – 14:15   Kringarrangemang och pedagogisk verksamhet (Po)
14:15 - 14:30 paus
14:30 – 15:00   Samtalstid (Po)
17:00 – 18:00 Att leva med RP (Tobbe)