SHELTER
Curator, Konst med alla sinnen, 2008 - 2009
more >>
Artist: Jesper Norda
Ett piezo-element är en liten metallplatta med en keramisk eller kristallisk yta. Det används tex som högtalarelement i små elektroniska apparater, man kan också använda det till kontaktmikrofoner. Det är enkelt att använda som högtalare, anslut plus till keramik/kristall-ytan och minus till metallytan. Anslut piezoelementen till en förstärkare. Spela in en stark vind, alternativt skapa en vind med hjälp av tongenerator och svepfilter. Fäst piezoelementen på en eller flera plywoodskivor som arrangeras på lämpligt vis i ett rum. Spela upp vinden, låt den få fortplanta sig i träets fibrer.
/Jesper NordaUr Allt är kvar (samlade verk 1999-2008) (Ideal recordings, publiceras hösten 2008): "Jesper Norda har som konstnär och kompositör behandlat och utforskat former av allmänmänskliga medvetandetillstånd. Genom att utgå från egna erfarenheter av olika grundläggande känslor - nödvändiga för överlevnad - såsom oro, passivitet och sorg, har han skapat installationer, videoverk och ljudskulptur. Genom mindre, plötsliga förändringar i ljudbild eller narration, fungerar ofta hans verk som medel för koncentrerade känsloupplevelser; av förändring, av förhöjd närvarokänsla eller som dess motsats, en förskjutning från nuet mot betraktarens eget register av minnen och livstillstånd."
- Johannes Sjögren, ur Texst, 2004

External links:
www.kmas.se
www.jespernorda.com
www.myspace.com/jespernordamusik