Almedalsveckan - Almost there

The project plan for TA PLATS! at Almedalsveckan is almost done:

STÄDER
En utställning av Petter Wrigstad

”Bilderna skildra platser som jag har besökt. Några från en resa till Kroatien och Bosnien, en annan från Tyskland och några från Sverige. Vissa bilder är även inspirerade av England under Shakespears tid och av min fantasi.”
Plats: Almedalsbiblioteket
Datum: 1/7 – 7/7

VISITORS
En utställning av Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans
The Visitors bestyår av de två filmerna “A tortoise and a traveler” (2009) och “Enlightened Encounter” (2010) är gjorda i stop-motion animation med super-8 och dv och visas efter varandra i en loop. Vi möter en sköldpadda, en resenär och 3 kedjerökande upplysta varelser som sedan reinkarneras till ett flertal mindre varelser. Filmerna utspelar sig på en trädgren, på en frusen sjö, på ett hav av lera och vid en lägereld men kanske i själva verket beskriver inre tillstånd av att vara på resande fot genom livet.
Plats: Galleri Gocart
Datum: 4/7

ATT LEVA MED NÄRHET TILL DÖDEN
Ett samtal om erfarenheter, strategier och möjligheter
Alla lever vi med närhet till döden, men vad händer när det blir påtagligt, när döden är här? Om det gäller en anhörig? Oss själva? Våra barn? Hur lever vi med det beskedet, själva och tillsammans med andra?
Deltagare:
Margaretha Blomgren, överläkare Enheten för barn- och ungdomsmedicin, Visby
Astrid Andersson Wretmark, sjukhuspräst, Visby församling
Ann Lagerström, journalist och författare
(Moderator: Po Hagström, konstnär och curator)
Plats: Galleri Gocart
Datum: 4/7 - 13:00 – 14:30

FILOSOFISKT CAFÉ PÅ LIV OCH DÖD
Ett filosofi-café som fångar upp ämnen från samtalet ”Att leva med närhet till döden” genom att lotsa oss genom frågor om människan, liv och död. Därefter följer en gemensam reflektion för publiken/café-besökarna med filosof Tulsa Jansson som samtalsledare.
Deltagare:
Tulsa Jansson, filosof och författare från Philosophy at Work
Plats: Galleri Gocart
Datum: 4/7 - 15:00 – 16:00

KULTUR OCH TILLGÄNGLIGHET
Varför kan inte alla människor i Sverige ta del av och påverka vårt samhälle? Varför accepterar vi den begränsningen när det gäller människor med funktionsnedsättningar? Är inte det odemokratiskt?
Under detta samtal diskuteras de utmaningar som tillgängligheten står för de kommande åren, och vilka möjligheter som finns med konst och kultur.

Deltagare:
Ylva Rosvall, enhetschef Habiliteringen i Visby
Teater Blanca från Uppsala: Magnus Dahlerus och Nilkas Morén berättar och ger smakprov på uppläsningar och teater.
Po Hagström, konstnär och curator för TA PLATS! berättar om konstprojekt och tillgänglighet.
Plats: Galleri Gocart
Datum: 5/7 - 14:00 – 15:00

TRE VISE APOR
Foton av Mats Melin, Ola Elmquist och Jesper Tottie
Enligt en gammal buddistisk myt sänder gudarna tre apor till jorden för att speja och vara speciella observatörer. Aporna valde att inte se, inte öra och inte tala, för att gudarna skulle vara förlåtande mot jordens varelser. I väst har man oftast tolkat myten som underlåtenhet att berätta om orättvisor eller missförhållanden.
Vi väljer att inte göra som aporna utan sätter ett litet frågetecken efter ”Inte se, inte höra, inte säga”. Iaktta eller inkludera? Hur gör du?

Plats: Galleri Gocart
Datum: 5/7