Arranging an education day with Riksutställningar

TA PLATS! first education day regarding accessibility in exhibitions. It was planned together with Riksutställningar and run at Länsmuseet together with Konstfrämjandet and it was a full house - 40 participants. Read Louise Anderssons twitter: lucyoffcourse #taplats
Program:

Från 08:30 Fika ankomst
09:15 START Peter Bratt, Sthlm länsmuseum, Stefan Johansson, Riksutställningar, Per Hasselberg, Konstfrämjandet
Po Hagström inleder om TA PLATS
Grp 1 Kollar utställningen TA PLATS med Po
Grp 2 Om multitouchteknik med Telac AB,

11:00- 11:30 Lunch och paus

12:00- 12:30 Jeanette Ragner, Nationalmuseum                 
12:30- 13:00 Susanne Berg- Independent Living
13:00- 13:30 Staffan Gerlöw- On spot story
13:30- 14:00 Magnus Johansson- Iris Intermedia
14:00- 14:30 Fika
14:30- 15:30 Stefan Johansson, Oscar Engberg - Utställningsteknik, Mobilguider via WiFi, RFID teknik, belysning, exempel från utställningar
15:30- 16:00 Sammanfattning, samtal, Kursutvärdering, Avslut

utb_dag