Individual responibility for consumer power

Discussion: The responsibility and the basis of the individual, regarding consumer power

Samtal i samband med utställningen Den blå planeten- en grön utställning i Botkyrka konsthall. På olika sätt förväntas vi som enskilda individer och konsumenter ta ansvar för komplexa miljöfrågor som klimatförändring.
Magnus Boström, sociolog, Södertörns högskola, har bland annat forskat om grön konsumtion och miljömärkning samt Ylva Uggla, sociolog, Örebro universitet, som forskat om miljövänliga livsstilar, diskuterar dessa frågor med konstnären Julia Adzuki som genom SymbioLab väcker frågor kring miljö och livsstil. Samtalsledare: Linda Soneryd.