"Hur kan vi återta politiken i den 'gröna ekonomin'?"

abf_politik

As a part of ”Power Landscapes / Planet Blue”, Linda Soneryd arranged the open semiar at ABF in Stockholm tonight.
Adrienne Sörbom from Södertörn, Samuel Jarrick from Klimataktion and Per Gahrton from Cogito participated. (Photo:Po Hagström)